Ewaluacja szkolenia

Każde pojedyncze szkolenie realizowane jest po to, by osiągnąć określone cele: wzrost wiedzy, doskonalenie umiejętności, zmianę postaw. By być pewnym, że zainwestowane pieniądze zostały dobrze wydane potrzebna jest ocena efektów szkolenia. Służy temu ewaluacja szkolenia.

Jak wygląda ewaluacja szkoleń w ProOptima?

  • Zaczynamy od początku, czyli poznania poziomu, z którego uczestnicy rozpoczną proces szkoleniowy. Za pomocą kwestionariusza w dniu rozpoczęcia szkolenia badamy samoopisowo u uczestników: poziom wiedzy, poziom świadomości oraz motywację do doskonalenia się w obszarze, którego będzie dotyczyło szkolenie.
  • Na zakończenie szkolenia badamy:
    • reakcje uczestników za pomocą ankiety ewaluacyjnej oraz
    • poziom osiągniętej zmiany post-testem, czyli samoopisowe miary poziomu ich wiedzy, samoświadomości i motywacji do wprowadzania zmian.
  • Po upływie 1-2 miesięcy, w czasie których uczestnicy szkolenia mają możliwość wypróbowania nowych wzorców zachowań w swojej pracy i zmiany nawyków, badamy ankietą telefoniczną zakres obserwowalnej zmiany w ich zachowaniu i nastawieniu (postawie). Ten proces umożliwia porównanie wyników i przekonanie się, jakie zmiany zaszły w wiedzy, motywacji, nastawieniu oraz zachowaniach uczestników po przejściu procesu szkoleniowego.
  • Aby poznać ostateczne wyniki szkolenia prowadzimy dodatkowe analizy wskaźników.

W przypadku cykli szkoleniowych i projektów rozwojowych stosujemy bardziej rozbudowaną metodykę OCB.

Najnowszy artykuł