Jak pracujemy?

Szkolenia ProOptima przynoszą prawdziwe efekty w postaci zmian w umiejętnościach:

Wiedza z praktyki - Nie wykorzystujemy pokazu slajdów (Power Point). Wiedza to wnioski z ćwiczeń i zadań artykułowane w trakcie dyskusji. Tę wiedzę jedynie wzbogacamy i systematyzujemy miniwykładami. Dzięki temu nowe wiadomości są łatwo dostępne i asymilowan do już posiadanej.
Realia - Na warsztat podczas szkolenia bierzemy rzeczywiste wyzwania i trudności z jakimi mierzą się uczestnicy - dokonujemy selekcji i adaptacji ćwiczeń i zadań osadzając je w realiach pracy uczestników. Umożliwia to szybkie wdrożenie nowych umiejętności w codzienną praktykę.
Mała grupa - Pracujemy w niewielkich grupach szkoleniowych, więc każdy z uczestników ma większą porcję uwagi trenera. Mała grupa zwiększa także zaangażowanie w szkolenie, pozwala na wykonanie większej liczby ćwiczeń i symulacji.
Trening umiejętności - Pierwszego dnia szkolenia rozwijamy składowe umiejętności w specjalnie opracowanych ćwiczeniach i grach. Drugiego dnia proponujemy symulacje i scenki z podziałem na role. To właśnie one stanowią właściwy trening. Pozwalają ćwiczyć złożone umiejętności w warunkach zbliżonych do tych ze środowiska pracy. Uczestnicy szkoleń szczególnie to doceniają. 
Videotrening - Szkolenia wzbogacone są o Videotrening. Mamy już kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem kamery i dobrze wiemy, jak robić to najlepiej.
Dodajemy skrzydeł - Na naszych szkoleniach dodajemy skrzydeł. Udzielamy konstruktywnego feedbacku. W oparciu o indywidualne informacje zwrotne adresowane do każdego z uczestników, wskazujemy mocne strony i obszary wymagające rozwoju/zmiany. To inspiruje!
Action Plan - Podczas szkoleń uczestnicy definiują konkretny obszar do zmiany. Podejmują zadania wdrożeniowe w postaci Action Planu.

To wszystko jest dopiero pierwszym krokiem ku zmianie. Z nami wykonasz kolejny krok.

Wdrożenie jako priorytet - Monitorujemy wdrożenie zdefiniowanej na szkoleniu zmiany w życie już w codziennej pracy. Nasi trenerzy sprawdzają wykonanie zadań, udzielają informacji zwrotnej, motywują. Dzięki temu efekty szkolenia nie idą w zapomnienie. Wręcz przeciwnie - są na bieżąco wykorzystywane. Pomocne w procesie wdrożenia są też dodatkowe szkolenia follow up.
Najnowszy artykuł