Przebieg coachingu

Coaching to proces wydobywania Twoich możliwości, z których często nie zdajesz sobie sprawy lub nie potrafisz z jakiśc powodów w pełni wykorzystać.

Coaching to proces pokonywania przekonań ograniczających Twoje działanie. To proces przekraczania mentalnych barier, które dzielą  Cię do sukcesu.

Wszystkie zasoby: cała wiedza i motywacja do osiągnięcia celu jest w Tobie. Potrzebujesz jedynie osoby, która w kompetentny sposób pomoże Ci w zdobyciu tego, do czego dążysz. Coach jednak nie powie Ci tego, jak to zrobić i nie zrobi tego za Ciebie. To Ty jesteś bohaterem tej podróży.

Coaching to proces, którego efekty zależą od Twojego zaangażowania oraz zaangażowania Twojego Coacha. Coaching jest dopasowany do Twoich preferencji i predyspozycji. Warunkiem niezbędnym jest obustronne zaufanie i motywacja do działania i zmiany.

Jesteś na takie działanie gotów?

Jeśli tak to możesz się spodziewać  następujących faz coachingu:

  1. Nawiązanie relacji z Tobą.
  2. Analiza stanu aktualnego i planowanie sytuacji pożądanej – ostatecznego rezultatu coachingu.
  3. Ustalenie celów coachingu – (negocjacja celów, sposobów ich realizacji oraz wskaźników osiągnięcia celów). Cele ustalane są w trójstronnym porozumieniu pomiędzy Tobą (uczestnikiem coachingu), zamawiającym (firmą) i coachem. Cele klienta coach zachowuje w tajemnicy, jednak nie mogą one być sprzeczne z celami zamawiającego.
  4. W kolejnych sesjach cykl: Analiza podjętych działań oraz planowanie dalszych działań rozwijających wybrane kompetencje.
  5. Ocena realizacji celu i wnioski na przyszłość.

Twoja współpraca  z coachem potrwać może od 3 do 9 miesięcy.
 
Proponujemy wstępnie realizację następującego cyklu:

  • Pierwsza sesja diagnostyczna – spotkanie bezpośrednie
  • Następnie w odstępach co najmniej dwutygodniowych - 6 sesji (po ok. 1,5-2 h)
  • Sesja kończąca – spotkanie bezpośrednie (1,5 h)
  • W przerwach miedzy sesjami: Działania podejmowane przez klienta w celu osiągnięcia zamierzonego celu - faza praktyki, ćwiczeń, tworzenia nowych nawyków w działaniu monitorowana przez coacha.

Jesteś gotowy/a na zmianę?

Zapraszamy do kontaktu. Porozmawiamy i wybierzemy coacha odpowiedniego dla Ciebie. Napisz do nas teraz. Wykonaj ten krok.

Najnowszy artykuł