Skuteczność coachingu

77% menedżerów potwierdza, że inwestycja w executive coaching zapewniła ich organizacjom duży zwrot (ROI). Jego poziom szacują oni w przedziale od 100% do 500% - na podstawie „Trends in Executive Coaching: New Research Reveals Emerging Best Practices”
Najnowszy artykuł