Efekty coachingu

Efektem coachingu jest poprawa wskaźników określających zmiany indywidualne osiągnięte poprzez coaching.

Mogą nimi być:

 • poprawa organizacji czasu pracy,
 • szybkość i trafność podejmowania decyzji,
 • równowaga osobista, głównie pomiędzy życiem osobistym i zawodowym,
 • zadowolenie i zaangażowanie w pracę (lub przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu),
 • rozwój kariery (awans lub zmiana pracy).

Dla organizacji rezultaty zmiany u menedżera przekładają się na mierzalne efekty:

 • wzrost produktywności,
 • poprawa jakości,
 • siła organizacji,
 • lepsza obsługa klienta,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost zysków,
 • wzrost obrotów.

To nie wszystkie korzyści. Nieprzeliczalnymi efektami coachingu dla organizacji są między innymi:

 • lepsze relacje z pracownikami,  z otoczeniem i klientami,
 • lepsza praca zespołowa,
 • zadowolenie z pracy,
 • mniej konfliktów,
 • większe zaangażowanie i motywacja pracowników.

Oczywiście każdy z tych rezultatów przekłada się nie wprost na pieniądze.
Zainwestuj w efektywny coaching.

Najnowszy artykuł