Wdrażanie coachingu

Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie coachingowego stylu zarządzania, a nawet kształtowania kultury coachingowej. Takie kompleksowe działania przekładają się na radykalną poprawę efektywności pracy wszystkich menedżerów. W drugiej kolejności wzrost  efektywności notują zespoły kierowane przez menedżerów coachów.

W kulturze coachingowej powszechna staje się:

  • gotowość do podejmowania odpowiedzialności za rezultaty
  • chęć do współpracy w zespołach i między nimi
  • otwarte komunikowanie się pionowe i poziome
  • wzrost innowacji

Wymaga to przygotowania i wdrożenia zmiany organizacyjnej. Proces ten trwa kilka do kilkunastu miesięcy, w zależności od wielkości firmy. Wdrożenie coachingoweo stylu zarządzania umożliwia adekwatne zarządzanie ekspertami firmowymi, czyli ludźmi, którzy znają się na swojej pracy, ale z jakichś powodów aktualnie ich zaangażowanie spada.

Czy w Twojej firmie jest przestrzeń dla tworzenia kultury coachingowej?

Najnowszy artykuł