Metoda pracy

W swojej pracy coachowie opierają się na metodologii sprawdzonej przez International Coaching Community oraz International Federation of Coaching. Jako podstawę swojej pracy traktują Solution Focused Approach. Lata praktyki dały im niezbędne doświadczenia dostosowania pracy coachingowej do warunków współczesnego, polskiego biznesu.

W swojej pracy coachowie opierają się na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pomagają ludziom biznesu w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe. Wydobywają i wzmacniają to, co w ludziach najlepsze.

Proponowana przez nich holistyczna formuła coachingu opiera się na fakcie, że na zachowania pracowników ma wpływ więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Istotne są: system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z wymienionych powyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność pracy. Podobnie jak sposób, w jaki pracownik zarządza swoimi emocjami i buduje relacje z innymi ludźmi.

Coaching w tym ujęciu pomaga w odkrywaniu istotnych przyczyn tych zachowań, które wydają się mało użyteczne. Jest to punkt wyjścia do wypracowywania nowych rozwiązań. Proces ten prowadzi do szybkiej i trwałej zmiany zachowań osoby coachowanej.

Najnowszy artykuł