Regulamin promocji na szkolenia

Regulamin promocji „Rabat 15% na szkolenia z ProOptima”
  1. Organizatorem promocji „Rabat 15% na szkolenia z ProOptima” jest ProOptima Sp. z o.., z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 10 B/205, zwane dalej „Organizatorem”. 
  2. Czas trwania promocji: od 4.09.2014r. do 30.09.2014r. 
  3. W promocji brać może udział każda instytucja  decydująca się na realizacje szkolenia dedykowanego dla grupy swoich pracowników w 2014 lub 2015 a zwana dalej „Uczestnikiem promocji”.
  4. Każdy uczestnik promocji, który w okresie trwania promocji prześle do organizatora Kupon rabatowyo, otrzyma rabat w wysokości 15% od regularnej ceny szkolenia.
  5. Uczestnikowi promocji, który zapisze się na szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.prooptima.pl rabat w wysokości 15%, o którym mowa w punkcie 4 nalicza się automatycznie.
  6. Promocja ta i rabat zwiazany z nią nie łączą się z innymi promocjami, naliczany będzie rabat korzystniejszy dla uczestnika.
  7. Wszelkie wątpliwości czy pytania dotyczące regulaminu promocji, jej zasad, wszelkie opinie winny być kierowane na adres e-mail Organizatora: biuro@prooptima.pl
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na zgłoszoną uwagę w terminie 2 dni od daty jej wpłynięcia na adres w niej wskazany. 
  9. Skorzystanie z promocji „Rabat 15% na szkolenia z ProOptima” oznacza, że Uczestnik promocji potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki. 
Najnowszy artykuł