Nowo awansowany menedżer

Jak stanąć na mocnym gruncie po awansie?

W okresie dynamicznego rozwoju firmy często dochodzi do sytuacji, w której dotychczasowi specjaliści obejmują stanowiska kierownicze. Nowe wyzwania i natłok pilnych spraw zwykle skłaniają ich do dynamicznego wejścia w rolę. Ambicja mobilizuje do działania. W takich okolicznościach młody menedżer rzadko ma czas i okazję, by w pełni uświadomić sobie na czym w istocie polega jego rola, jakich wymaga kompetencji i jak się do niej odpowiednio przygotować.
Niestety naturalny talent do kierowania dany jest tylko nielicznym. Tym samym możliwości zespołów mogą być nie w pełni wykorzystane z powodu niedostatku umiejętności kierowniczych ich szefów.

Jak z dnia na dzień z członka zespołu stać się jego kierownikiem?
Jak nie stracić szansy i od pierwszej chwili stać na mocnym gruncie?

Dzięki udziałowi w szkoleniu nowi menedżerowie:

 • Dookreślą swoją nową rolę i relacje z podwładnymi.
 • Rozwiną swoje kompetencje menedżerskie, w szczególności komunikacyjne.
 • Poznają swoje silne strony w pełnieniu roli kierowniczej.
 • Kreatywnie i skutecznie poradzą sobie z trudnymi sytuacjami w codziennej praktyce zarządzania.
 • Nauczą się wykorzystywać współpracę zespołową w rozwiązywaniu złożonych problemów.

Cele szkolenia:

 • Dookreślenie zakresu nowej roli kierowniczej i relacji z podwładnymi.
 • Zwiększenie efektywności kierowników poprzez rozwój ich kompetencji menedżerskich w pracy z zespołami i pojedynczymi osobami – szczególnie kompetencji komunikacyjnych.
 • Zbudowanie świadomości swoich silnych stron oraz zwiększenie poczucia własnej skuteczności w pełnieniu roli kierowniczej u uczestników szkolenia.
 • Bardziej kreatywne i skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych i problemowych w codziennej praktyce.
 • Lepsze wykorzystanie współpracy zespołowej w rozwiązywaniu złożonych problemów.

Tematyka:

 • Nowa rola, nowe zadania - co zmienia się w relacji z zespołem po awansie?
 • Za co mi płacą – za co odpowiada menedżer?
 • Priorytetowe zadania nowoczesnego menedżera.
 • Rola kompetencji społecznych i osobistych w osiąganiu sukcesu zawodowego.
 • Jak zbudować sprawny zespół?
 • Jak motywować, by nie demotywować?
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych menedżera.
 • Symulacja prowadzenia rozmów rozwojowych - videotrening.
 • Czemu poświęcamy najwięcej czasu i energii? Diagnoza stopnia wykorzystania własnych zasobów.
 • Proste sposoby na zarządzanie uwagą i koncentrację na cel – jak zachowywać priorytety i podejmować lepsze decyzje związane z wykorzystaniem czasu.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe


 


Dlaczego uczestnicy polecają to szkolenie?

 

„Pokazuje nam nowe możliwości, uświadamiają rzeczy, których nie zauważa się i poprawiaja komfort pracy.”   

„Pozwala (spojrzeć) na swoje umiejętności z innej perspektywy.” 

„Pozwala zebrać i utrwalić wiadomości, spojrzeć szerzej na swoje umiejętności bądź uświadamia ich brak.” 

„Takie szkolenie pomaga uświadomić sobie swoje mocne i słabe srtony, sprzyja do refleksji nad sobą, pokazuje co wymaga naprawy.” 

Uczestnicy szkolenia - DUKA


„Bardzo duże korzyści, powiązanie teorii z praktyką, praca w grupie, zespole.” 

„Szkolenie wskazuje zasady do wykorzystania w praktyce.” 

„Pozwoli na efektywne zarządzanie grupą pracowników.” 

„Pozwoliło zrozumienie mechanizmów motywacji.” 

Uczestnicy szkolenia - Spinko


Proszę o więcej informacji

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerskich:


Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie sprawowane przez menedżerów posiadających odpowiednie kompetencje do realizacji nałożonych na nich zadań. Czytaj więcej...

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Firma. Menedżer spotyka pracownika na korytarzu. Mówi: Przyjdź do mnie za pół godziny... Czytaj więcej...


Najnowszy artykuł