Koń jako trener - Leadership

Expieriences-Inspirations-Awarness - Warsztaty dla TOP managerów

Wyjątkowe szkolenie oparte jest o indywidualne zadania-ćwiczenia z końmi, późniejsze dyskusje grupowe oraz sesje feedbackowe. Dzięki takiej sekwencji każdy z uczestników buduje na nowo świadomość siebie samego i innych, a także uczy się jak zastosować tę nową wiedzę w sytuacjach biznesowych i osobistych.

 • Jakim jesteś przywódcą naprawdę? Doświadcz tego jak Inni Cię odbierają jako szefa! 
 • Refleksja nad możliwością wykorzystywania innych stylów zarządzania i funkcjonowania.
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem.
 • Jak lepiej rozumieć siebie i wpływ jaki wywieramy na pracowników?
 • Posiądź głęboki wgląd w swoje mocne i słabe strony i wykorzystaj je lepiej niż do tej pory.
 • Budowanie relacji w oparciu o szacunek i zaufanie – jak to robić na co dzień?
 • Następny etap to... Jak zamienić swoje reakcje w pro-akcje – sposoby na przywództwo Twoich marzeń.

Dlaczego konie?

Ponieważ są wyjątkowo wrażliwe, świadome tego co dzieje się w otoczeniu i szybko reagują. Ważne dla nich jest zaufanie i szacunek. Natura wyposażyła je w instynkty i zmysły, które są bardzo czułe. Są w stanie zaobserwować najlżejszy ruch i zauważyć postawę ciała, która zapowiada zagrożenie. 

Ile dla Ciebie warta jest wiedza na temat tego, jakim jesteś naprawdę przywódcą?

Wyjątkowe szkolenie oparte jest na indywidualnych zadaniach-ćwiczeniach z końmi, późniejszych dyskusjach grupowe oraz sesjach feedbackowe. Dzięki takiej sekwencji każdy z uczestników buduje na nowo świadomość siebie samego i innych, a także uczy się jak zastosować tę nową wiedzę w sytuacjach biznesowych i osobistych.
 

Korzyści dla uczestników:

 • Refleksja nad własnym stylem funkcjonowania w życiu i biznesie.
 • Zebranie informacji zwrotnych, które w innych warunkach byłoby niemożliwe.
 • Zwiększenie świadomości swojego indywidualnego stylu zarządzania i funkcjonowania.
 • Refleksja nad możliwością wykorzystywania innych stylów zarządzania i funkcjonowania.
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem.
 • Nowe inspiracje i nowe sposoby działania.
 • Nowe spojrzenie na relacje międzyludzkie w tym, w szczególności, z podległymi w strukturze pracownikami.
 • Wytworzenie realnego planu działania w przyszłości.

Program szkolenia

Dzień 1

 • Powitanie oraz prezentacja programu
 • Ćwiczenie 1: Obserwacja i ocena
 • Ćwiczenie 2: Oko w oko z koniem
 • Ćwiczenie 3: Kierować i być kierowanym
 • Ćwiczenie 4: Dystans i bliskość
 • Chwila teorii – Modele przywództwa

Dzień 2

 • Ćwiczenie 5: Odwaga do zaufania
 • Ćwiczenie 6: Zorientowanie na cel indywidualny
 • Ćwiczenie 7: Zorientowanie na cel grupowy
 • Podsumowanie

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

 

Proszę o więcej informacji

Przeczytaj więcej o kompetencjach lidera:


Kim jest lider?

Kim jest lider?

Zastanawiałeś się kiedyś, co cechuje przywódcę? Czym charakteryzuje się lider? Ja od kilku lat zadaję sobie te pytania i chyba przyszedł czas na to, bym te cechy nazwała. Dlaczego? Czytaj więcej...
 

Najnowszy artykuł