Lean Management

Jak usprawnić produkcję dzięki "szczupłemu" zarządzaniu?

Wszyscy pracownicy firmy mają wpływ na sytuację firmy i jej funkcjonowanie. Zarówno na ewentualną dobrą kondycję jak i złą, nawet jeśli nie mają wpływu na uwarunkowania rynkowe. Szkolenie to jest dedykowane szczególnie dla osób wchodzących w tematykę „lean” – zarówno zajmujących się budową kultury organizacyjnej jak i poprawą konkurencyjności swojej firmy w trudnych uwarunkowaniach gospodarki globalnej.

Szkolenie porusza najważniejsze narzędzia „lean” oraz uczy ich zastosowania demonstrując praktyczne przykłady. Osobom, które zaczynają wdrażać „lean”, szkolenie pomoże od podstaw zdefiniować zasób narzędzi, które muszą zaaplikować w swojej firmie. Osobom, które już zarządzają produkcją, pomoże dać impuls do zmian, prowadzący do poprawy jakości oraz rozwoju firmy.

Na szkoleniu:
 • Pokazujemy „narzędzia” pozwalające poprawić konkurencyjność firmy oraz uczymy jak je zastosować.
 • Po nauczeniu uczestników posługiwania się „narzędziami”, demonstrujemy również na jakich „obszarach” je można i należy zastosować.
 • Uczymy dobierać „narzędzia” lean do właściwego problemu lub skali problemów.
 • Demonstrujemy jak dobierać zespoły warsztatowe / projektowe do harmonijnego wdrożenia „lean management”.
 • Nie pokazujemy jedynej kopiowalnej drogi wdrożenia „lean management” – każdy musi ją zdefiniować sam w oparciu o własną specyfikę.

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności wdrożenia oraz systematycznego używania narzędzi 5S, 7 Strat, Standaryzacji Pracy, Balansowania Procesów, Mapowań w firmie.
 • Nabycie umiejętności ciągłego doskonalenia procesów – tworzenia środowiska przejrzystego oraz łatwiejszego w zarządzaniu.
 • Nabycie umiejętności eliminacji strat z procesu produkcyjnego.
 • Nabycie umiejętności demonstrowania przed managementem istniejących standardów oraz ew. obszarów lub aktywności ukierunkowanych na doskonalenie.
 • Nabycie umiejętności zarządzania procesem zmiany w organizacji. Tworzenia oraz przewodzenia zespołom doskonalącym procesy.
Tematyka:
 • Dlaczego we własnych procesach trzeba myśleć oraz wytwarzać w kategoriach „szczupłości”.
 • Jakie korzyści odniesiemy wdrażając założenia Lean w nasze sposoby pracy.
 • Cykl PDCA w ciągłym doskonaleniu procesów.
 • 5 faz przechodzenia procesu zmiany wg Hopsona.
 • 4 wymiary przechodzenia zmian w oparciu w wymiar kompetencji i niekompetencji pracownika.
 • Reguły prowadzenia warsztatu na hali produkcyjnej.
 • Dobór dobrego zespołu na warsztat ciągłego doskonalenia.
 • 5S – narzędzie podnoszące produktywność.
 • Eliminacja Strat i Tradycyjne Mapowanie Procesów.
 • Czym jest Kanban / Min-Max / Kanban dwupojemnikowy / FIFO / FEFO / LIFO itd.
 • Jak wygląda standaryzacja pracy z użyciem Szczegółowej Karty Pracy, Diagramu Spaghetti oraz Tabeli Kombinacji Czasowych.
 • Techniki pomiaru czasu pracy (czasu cykli).
 • Jidoka – rodzaje pracy w interakcjach człowiek – maszyna/y.
 • Reguły szkolenia pracowników z użyciem Szczegółowej Karty Pracy.
 • Balansowanie procesów w przepływie produkcyjnym.
 • Kompleksowe Utrzymanie Ruchu
 • Zarządzanie poprzez cele - matryca Jakość - Koszt – Dostawy
Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

 
Dlaczego uczestnicy polecają to szkolenie?

 

„Pozwala na lepsze spojrzenie na całość procesu oraz optymalizację produkcji i oszczędności wymierne dla organizacji.(Mariusz Mach)

„Polecam z uwagi na szerokie spektrum nauczania o zakresie standaryzacji i jakości pracy.” (Tomasz Wójtowicz)

Uczestnicy szkolenia - Welet


 
Proszę o więcej informacji

Przeczytaj więcej o "szczupłym" zarządzaniu:


SMED - Kaskada przezbrojeń (optymalizacyjnych)

SMED - Kaskada przezbrojeń (optymalizacyjnych)

Jako specjalista w ramach działań ciągłego doskonalenia często spotykam się różnorodnymi sytuacjami, które zapadają w pamięć. Czytaj więcej...

Najnowszy artykuł