Odważne i skuteczne egzekwowanie

Jak egzekwować, rozliczać czy zwracać uwagę, by angażować innych w realizację celów firmowych?

Wielu menedżerów jest uczestnikami spotkań, podczas których ustala się normy i zalecenia mające usprawnić pracę lub zagwarantować rezultat biznesowy. Podczas zebrań powstają więc kolejne regulacje i zasady. Po kolejnym zebraniu wydaje się, że w końcu wszystko jest jasne, wystarczy tyko trzymać się ustaleń. Jednak rzeczywistość pokazuje coś innego. Zasady nie są przestrzegane. Im dalej od spotkania tym częściej przymykamy oko na ich łamanie.

Wąskim gardłem takiego postępowania nie jest niewłaściwe nazwanie zasad, ale kłopoty z ich przestrzeganiem. Za egzekwowanie realizacji ustaleń odpowiadają menedżerowie. Jednak niewielu z nich jest przygotowanych na to, by odważnie i skutecznie egzekwować czy rozliczać. Dla wielu problemem jest zwracanie uwagi współpracownikom, gdy ci nie dotrzymują ustaleń i łamią ustalone zasady. By robić to skutecznie trzeba nie tylko woli, ale umiejętności komunikacyjnych.
Wychodząc naprzeciw proponujemy szkolenie kształtujące postawę odwagi zwracania uwagi i uczące zachowań komunikacyjnych: udzielania informacji zwrotnej na temat łamania zasad, standardów czy reguł obowiązujących w firmie.

Cele szkolenia:
 • Dostarczenie wiedzy i rozwój umiejętności reagowania na łamanie zasad, standardów i reguł obowiązujących w firmie.
 • Kształtowanie asertywnej postawy i doskonalenie otwartej komunikacji w relacji ze współpracownikami i pracownikami.
 • Nauka czytelnego i jednoznacznego komunikowania oczekiwań co do celów oraz zasad, których przestrzegania oczekujemy.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas prowadzenia rozmów służących egzekwowaniu wykonania i zwiększaniu poziomu zaangażowania w wykonanie zobowiązań.
 • Poznanie użytecznych zwrotów i struktur rozmów do wykorzystania w komunikacji ze współpracownikami.
Tematyka:
 • "Odwaga" zwracania uwagi. Znaczenie niskiego zaufania społecznego.
 • 4 asertywne kroki w komunikacji.
 • Stawianie celów i budowanie wyjściowej motywacji do spełniania zobowiązań.
 • „Gorączka złota” – symulacyjna gra planszowa służąca zbudowaniu świadomości wagi jakości komunikacji dla realizacji celów.
 • Kreowanie pożądanego zaangażowania w realizację celu.
 • Jak dbać o motywację własną do realizacji celu, z którym nie w pełni się identyfikujemy?
 • Demonstracja metody 6 kroków.
 • Jak pomóc pracownikowi w odkryciu motywacji wewnętrznej?
 • Przygotowanie rozmowy i udzielanie informacji zwrotnych. Trening prowadzenia rozmów.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

 

Żaden trener nie został przypisany do tego szkolenia
Proszę o więcej informacji

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerskich:


Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie sprawowane przez menedżerów posiadających odpowiednie kompetencje do realizacji nałożonych na nich zadań. Czytaj więcej...
 

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Firma. Menedżer spotyka pracownika na korytarzu. Mówi: Przyjdź do mnie za pół godziny... Czytaj więcej...


Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Od jakiegoś czasu bardzo dużo uwagi poświęca się problemowi komunikacji w organizacji. Proces ten stał się centralnym punktem kilku ważnych teorii zarządzania personelem, a brak prawidłowego przepływu komunikatów jest jedną z najczęściej diagnozowanych przyczyn nieefektywności ekonomicznej organizacji. Czytaj więcej...
 

7 pułapek w zawodowym demaskowaniu kłamstwa

7 pułapek w zawodowym demaskowaniu kłamstwa

Powszechnie wierzymy, że pracownicy służb mundurowych są o wiele bardziej efektywni i doświadczeni w demaskowaniu kłamstwa. Bardzo często wierzą w to oni sami. Jak pokazały jednak badania, skuteczność osób zajmujących się zawodowo wykrywaniem oszustw i odkrywaniem prawdy, nie przewyższa skuteczności zwykłych ludzi i oscyluje w granicach 50%. Czytaj więcej...
 

Najnowszy artykuł