Kluczowe rozmowy w praktyce menedżera

- scenariusze, przydatne techniki, regulacje prawne

Przekazywanie złych wiadomości, krytyka pracownika czy wręczenie wypowiedzenia to nieodłączna część obowiązków kadry kierowniczej. Takie sytuacje są bardzo stresujące, gdyż wymagają kontroli własnych emocji, a jednocześnie trudno jest przewidzieć i w pełni kontrolować reakcje pracowników.  Dobre przygotowanie może pomóc menedżerom prowadzić trudne rozmowy bardziej efektywnie.
 
Dzięki temu szkoleniu uczestnicy:
 • Nabędą umiejętność komunikacji trudnych decyzji
 • Poznają scenariusze spotkań oraz technik komunikacji
 • Uzyskają wiedzę nt. przepisów prawa pracy, których muszą w takich przypadkach przestrzegać
Cele szkolenia:
 • Przygotowanie menedżerów do zarządzania typowymi trudnymi sytuacjami w zespole
 • Zapoznanie z możliwymi reakcjami pracowników oraz sposobami radzenia sobie z nimi
Tematyka:
 1. Scenariusze i zasady prowadzenia trudnych rozmów
 • Delegowanie trudnych zadań
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Rozmowa dyscyplinująca i konstruktywna krytyka
 • Niesatysfakcjonująca ocena okresowa – i co dalej?
 • Niespełnione oczekiwania pracownika w zakresie podwyżki, awansu, rozwoju
 • Spotkanie ze zwalnianym pracownikiem (z uwzględnieniem kontekstu)
-     Przygotowanie spotkania – czas, miejsce, uczestnicy, dokumenty
-     Możliwe reakcje pracowników i sposoby radzenia sobie z nimi
-     Szefie, odchodzę – jak rozstać się z klasą z cenionym specjalistą
 
 1. Aspekty prawne
Uprawnienia kadry kierowniczej a obowiązek przestrzegania przepisów prawa w zakresie:
 • zakazu dyskryminacji
 • zarzutu mobbingu
 • naruszenia dóbr osobistych pracownika
 • ochrony danych osobowych

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy
Proszę o więcej informacji

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerskich:


Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Firma. Menedżer spotyka pracownika na korytarzu. Mówi: Przyjdź do mnie za pół godziny... Czytaj więcej...


Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie sprawowane przez menedżerów posiadających odpowiednie kompetencje do realizacji nałożonych na nich zadań. Czytaj więcej...
 

Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Od jakiegoś czasu bardzo dużo uwagi poświęca się problemowi komunikacji w organizacji. Proces ten stał się centralnym punktem kilku ważnych teorii zarządzania personelem, a brak prawidłowego przepływu komunikatów jest jedną z najczęściej diagnozowanych przyczyn nieefektywności ekonomicznej organizacji. Czytaj więcej...
 

7 pułapek w zawodowym demaskowaniu kłamstwa

7 pułapek w zawodowym demaskowaniu kłamstwa

Powszechnie wierzymy, że pracownicy służb mundurowych są o wiele bardziej efektywni i doświadczeni w demaskowaniu kłamstwa. Bardzo często wierzą w to oni sami. Jak pokazały jednak badania, skuteczność osób zajmujących się zawodowo wykrywaniem oszustw i odkrywaniem prawdy, nie przewyższa skuteczności zwykłych ludzi i oscyluje w granicach 50%. Czytaj więcej...
 

Najnowszy artykuł