Zarządzanie konfliktami pracowniczymi

- strategiczna kompetencja współczesnego menedżera

We współczesnym środowisku pracy umiejętność diagnozowania i rozwiązywania konfliktów jest jedną z kluczowych kompetencji.
Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy ze skali całkowitych kosztów nierozwiązanych w porę konfliktów oraz ich wpływu na długoterminową efektywność firmy.  Menedżerowie nie zawsze mają świadomość, że tworzenie właściwych relacji w zespole i rozwiązywanie konfliktów między pracownikami, należy do ich podstawowych obowiązków kierowniczych.  Często brakuje im także specjalistycznej wiedzy jak sobie radzić ze spornymi sytuacjami lub trudnymi współpracownikami.
 
Dzięki temu szkoleniu uczestnicy:
 • Uzyskają wiedzę nt. psychologii konfliktu
 • Rozwiną umiejętność komunikacji i zarządzania relacjami
 • Poznają przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności menedżerów za relacje w zespole
Cele szkolenia:
 • Omówienie najważniejszych przyczyn konfliktów w środowisku pracy oraz ich dynamiki
 • Rozpoznawania przejawów konfliktów w zespole
 • Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów na jak najwcześniejszym etapie
 • Nabycie umiejętności zarządzania trudnymi sytuacjami i konfliktowymi pracownikami w zespole
Tematyka:
 • Odpowiedzialność pracodawcy i kadry kierowniczej za relacje w miejscu pracy
 • Kiedy konflikt między pracownikami nie jest tylko ich prywatną sprawą?
 • Rozpoznawanie objawów konfliktu w zespole
 • Konflikt a mobbing
 • Strategie rozwiązywania konfliktów – dobór strategii do charakteru konfliktu
 • Kompromis – złoty środek?
 • Komunikacja i emocje w konflikcie
 • Rozwiązywanie konfliktów na wczesnym etapie
 • Szef mediatorem konfliktu – podstawowe zasady mediacji
 • Jak postępować z tzw. „konfliktowym pracownikiem”?
 • Organizacja pracy jako narzędzie przeciwdziałania konfliktom
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy
Proszę o więcej informacji

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerskich:


Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Firma. Menedżer spotyka pracownika na korytarzu. Mówi: Przyjdź do mnie za pół godziny... Czytaj więcej...


Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie sprawowane przez menedżerów posiadających odpowiednie kompetencje do realizacji nałożonych na nich zadań. Czytaj więcej...
 

Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Od jakiegoś czasu bardzo dużo uwagi poświęca się problemowi komunikacji w organizacji. Proces ten stał się centralnym punktem kilku ważnych teorii zarządzania personelem, a brak prawidłowego przepływu komunikatów jest jedną z najczęściej diagnozowanych przyczyn nieefektywności ekonomicznej organizacji. Czytaj więcej...
 

Najnowszy artykuł