Zarządzanie projektami

Jak zwiększyć efektywność funkcjonowania Firmy poprzez usprawnienie zarządzania projektami?

Właściciele firm, kierownicy i członkowie zespołów projektowych, kadra średniego szczebla często nie mają świadomości, że zarządzają projektami. Ale właśnie tak można zdefiniować ich rolę w firmie. Szkolenie to jest dedykowane szczególnie dla osób wchodzących w tematykę – ponieważ porusza najważniejsze pojęcia z zakresu zarządzania projektami poparte praktycznymi zastosowaniami i przykładami. Osobom, które już zarządzają projektami pomoże uporządkować wiedzę i poznać ciekawe przykłady jej zastosowania. W tematykę wplecione są też wątki oryginalne (zastosowanie analizy BAR-AAR w zespołach projektowych), które będą ciekawostką również dla znawców tematu.

Na szkoleniu:

 • Nie pokazujemy jedynej słusznej drogi, a dajemy narzędzia, które można wykorzystać.
 •  Pokazujemy jak zastosować przydatne narzędzia - eklektycznie.
 •  Prowadzenie oparte jest nie o suchą wiedzę teoretyczną, a o praktykę i doświadczenia ze zrealizowanych i zamkniętych projektów.
 •  Zamiast wykazu przeprowadzonych szkoleń – możemy przedstawić wykaz zrealizowanych projektów.
 •  Łączymy to, co najlepsze w różnych metodykach, ze zdrowym rozsądkiem, popartym najnowszą biznesową wiedzą.
 •  Pokazujemy najnowsze trendy w zarządzaniu, które ktoś już przetestował, adaptując je do środowiska projektowego w naszym rodzimym otoczeniu
 •  Przedstawione przykłady są efektem ciągłego uczenia się i praktycznego eksperymentowania.

Czego nauczą się uczestnicy?

 •  Wiedza - Uczestnik:
  •  Wie czym jest projekt,
  •  Zna cykl życia projektu,
  •  Zna techniki planowania, które pozwalają efektywnie wykorzystać czas i zasoby,
  •  Zna macierz odpowiedzialności i macierz RACI,
  •  Zna metody zarządzanie ryzykiem, jakością i dostawami,
  •  Zna zasady sprawozdawczości i monitorowania projektu oraz oceny jego wykonania.
 •  Umiejętności - Uczestnik:
  •  Umie zaplanować projekt,
  •  Umie przygotować dokumentację projektu, kartę projektu,
  •  Umie prawidłowo wyznaczyć cele projektu zgodnie z zasadą SMART,
  •  Umie zarządzać kosztami i harmonogramem projektu,
  •  Umie wykorzystać metodę ścieżki krytycznej do zoptymalizowania przebiegu projektu,
  •  Umie wykorzystać szereg przydatnych narządzi z różnych metodyk adekwatnie dobierając je do sytuacji firmy specyfiki branży.
 •  Postawy - Uczestnik:
  •  Podejmuje refleksję nad wartością danego projektu w kontekście realizacji strategii całej firmy. (Jest bardzo istotne, czy realizacja danego projektu jest ‘dobrem samym w sobie’, czy też wpisuje się w wyznaczoną strategię firmy),
  •  Umie odnieść swoją rolę do roli Zarządu firmy, 
  •  Rozumie swój styl przywódczy (jako szefa projektu) oraz podejmuje refleksję nad tym, jakie sposoby zarządzania są najlepiej dopasowane do specyfiki jego zespołu projektowego.


Tematyka: 

 • Obowiązki kierownika projektu.
 • Cykl życia projektu i najważniejsze procesy w projekcie.
 • Kluczowi interesariusze projektu.
 • Ocena potrzeb, decyzja o wyborze projektów do realizacji.
 • Formułowanie celów zgodnie z zasadą SMART. 
 • Wstępna dokumentacja projektu obejmująca wymagania z nim związane.
 • Struktura Podziału Prac (WBS – Work Breakdown Structure).
 • Macierz odpowiedzialności a Macierz RACI.
 • Planowanie zasobów, zamówień, komunikacji i jakości.
 • Przegląd BAR.
 • Harmonogram projektu.
 • Diagramy sieciowe – metoda ścieżki krytycznej.
 • Planowanie zarządzania ryzykiem. 
 • Sprawozdawczość.
 • Monitorowanie projektu.
 • Ocena wykonania projektu. 
 • Dobór i zarządzanie zespołem projektowym.
 • Jak być skutecznym szefem zespołu projektowego? Jak wychowywać szefów projektów w organizacji? 
 • Przywództwo w zarządzaniu macierzowym.
 • Zarządzanie dostawcami w projekcie. 
 • Zarządzanie kosztami.
 • Weryfikacja wyników.
 • Odbiór projektu.
 • Formalne zamknięcie projektu.
 • Zarządzanie wiedzą i przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów. 
 • Elementy zarządzania portfelem projektów.
 • Model PPM.
 • Analiza wybranych metodyk – do uzgodnienia w zależności od oczekiwań:
  • PMI / PMBOK 
  • PRINCE2 
  • SIX sigma.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 


Dlaczego uczestnicy polecają to szkolenie?„Jest to duża pomoc w organizacji pracy oraz usystematyzowaniu sposobu działania.” (Łukasz Janawa - Konstruktor)

„Plus dla ProOptima za elastyczność grupy i terminu. Możliwość dostosowania zakresu pod naszą strukturę (nasze szablony, harmonogramy zostały omówione i przerobione – "żywy materiał".” (Błachut Krzysztof - Konstruktor)

Uczestnicy szkolenia - EC Engeniering


"Poszerza wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektem"
"Kształtuje właściwą wizję tematyki zarządzania projektem"
"Jest przydatne, rzeczowe, a tematy są omawiane w zrozumiały sposób"
"Rozwija umiejętności zarządcze i wiedzę o zarządzaniu projektami: Kto bierze udział w projekcie - wie na co zwracać uwagę i czego wymagać od kierownika przekazującego zadania a kto prowadzi projekt wie co powinien i jak przygotować by nie iść na żywioł lub intuicję"
"Ponieważ szkolenie było interakcyjne, poszerzyło wiedzę o zarządzaniu projektami i było przydatne na zajmowanym stanowisku pracy, pozwala poszerzyć perspektywe ( zwraca uwagę na całość zagadnienie projektu a nie tylko obszar w którym pracujemy)"
" Szkolenie uczyło przewidywania zagrożeń, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektu"
Uczestnicy szkolenia - GEA Technika Cieplna

Proszę o więcej informacji

Przeczytaj więcej o zarządzaniu projektami:


Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Kierownicy projektów i koordynatorzy często zgłaszają, że zlecając zadania członkom zespołów projektowych wiedzą, że będzie kłopot z ich realizacją. Niemal zawsze prace nie są wykonywane w 100%. Czytaj więcej...

Projekt w organizacji, czyli o zarządzaniu projektami

Projekt w organizacji, czyli o zarządzaniu projektami

Jako konsultant biznesowy często spotykam się z problemami dotyczącymi skutecznego zarządzania projektami.
Wiele firm produkcyjnych Czytaj więcej...

Jak szybko uczyć się na doświadczeniach, czyli technika After Action Review (AAR).

Jak szybko uczyć się na doświadczeniach, czyli technika After Action Review (AAR).

Armia była i jest nadal częstym źródłem technik i metod wykorzystywanych w zarządzaniu zarówno w biznesie jak i sektorze publicznym. Warto wspomnieć choć o kilku takich przypadkach. Czytaj więcej...

Najnowszy artykuł