Menedżer jako mistrz dialogu

Jak rozwiązywać problemy zarządzania poprzez rozmowę?

Menedżer zwykle spędza bardzo dużo czasu na rozmowach ze swoimi pracownikami. To jakość tych rozmów decyduje o tym, czy zespół będzie zmotywowany i sprawny. Co zrobić, gdy zespół skonsoliduje się przeciw menedżerowi? A co, gdy w zespole zaczną narastać konflikty? Jak rozmawiać z pracownikami w takich trudnych sytuacjach? Jak radzić sobie z emocjami? 
Rozwiązanie tego problemu pomoże znów skierować energię pracowników na ich zadania, nie na rozpraszające problemy interpersonalne. 

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

  • Poznają dynamikę procesów konfliktowych.
  • Zwiększą swoją skuteczność w rozwiązywaniu konfliktów i radzeniu sobie z własnymi emocjami w trudnych rozmowach z pracownikiem.
  • Wyćwiczą umiejętność prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami (rozmów budujących autorytet, odbudowujących szacunek, dyscyplinujących itp).

Cele szkolenia:

  • Poznanie dynamiki procesów konfliktowych i zwiększenie skuteczności w rozwiązywaniu konfliktów.
  • Większa efektywność w radzeniu sobie z własnymi emocjami w trudnych rozmowach z pracownikiem.
  • Doskonalenie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami (rozmów budujących autorytet, odbudowujących szacunek, dyscyplinujących itp).

Tematyka:

  • Trudne sytuacje w pracy menedżera. Od identyfikacji trudności do praktykowania rozmów w różnych sytuacjach.
  • Konflikty w miejscu pracy. Od lepszego rozumienia natury konfliktów do zapobiegania im dzięki kulturze otwartej komunikacji. 
  • Komunikacja w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Koncentracja na rozwiązaniu - jak oddzielać osobę od problemu, kiedy emocje przeszkadzają?
  • Dobre praktyki radzenia sobie z wyzwaniami. Symulacje na podstawie opracowanego banku sytuacji trudnych, praca z wykorzystaniem kamery wideo.


Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

 

Proszę o więcej informacji

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerskich:


Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Firma. Menedżer spotyka pracownika na korytarzu. Mówi: Przyjdź do mnie za pół godziny... Czytaj więcej...


Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie sprawowane przez menedżerów posiadających odpowiednie kompetencje do realizacji nałożonych na nich zadań. Czytaj więcej...
 

Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Od jakiegoś czasu bardzo dużo uwagi poświęca się problemowi komunikacji w organizacji. Proces ten stał się centralnym punktem kilku ważnych teorii zarządzania personelem, a brak prawidłowego przepływu komunikatów jest jedną z najczęściej diagnozowanych przyczyn nieefektywności ekonomicznej organizacji. Czytaj więcej...
 

Najnowszy artykuł