Leadership - Jak być liderem?

Przywództwo skoncentrowane na rezultatach.

Jak przekonać podwładnych do swojej idei? Co zrobić, żeby pracowali na rzecz najważniejszych rezultatów? Jak wzbudzić w nich odpowiedzialność za podejmowane działania? To częste pytania menedżerów. Oni już wiedzą, że nie wystarczy zarządzać, by być przywódcą. 
Prawdziwy przywódca wnosi dodatkową wartość do zespołu. Jest mistrzem rozmowy, którą kierunkuje na wyznaczony cel. 
Jak nim zostać?

Dzięki udziałowi w szkoleniu menedżer:

 • Będzie skutecznie wpływał na zachowania i postawy podległych pracowników.
 • Nauczy się świadomie budować swoją wiarygodność.
 • Będzie skuteczny w osiąganiu założonych rezultatów.
 • Będzie prawdziwym przywódcą.

Cele szkolenia:

 • Kształtowanie umiejętności skutecznego wpływania na zachowania i postawy podległych pracowników.
 • Poznanie zasad skutecznego wywierania wpływu oraz zasad świadomego budowania własnej wiarygodności.
 • Zwiększenie skuteczności osiągania założonych celów.

Tematyka:

 • Przywództwo a zarządzanie. Od różnic miedzy menedżerem a liderem do oceny własnego poziomu przywództwa.
 • Kompetencje komunikacyjne nowoczesnego menedżera. Od zasad, wskaźników i narzędzi skutecznej komunikacji po wizję przywództwa jako mistrzostwa w kreowaniu dialogu ukierunkowanego na wspólny cel. 
 • Podstawowe zasady wywierania wpływu. Od automatycznych 6 reguł wywierania wpływu wg Cialdiniego po wartości, etykę wpływu.
 • Przywództwo skoncentrowane na rezultatach. Jak nie wpadać w pułapkę obwiniania i pomóc pracownikowi w przejęciu odpowiedzialności za podejmowane działania i ich rezultaty?
 • Jak wyznaczać cele, by móc liczyć na ich realizację? Od sztuki integracji celów osobistych i firmowych po zawieranie kontraktu z pracownikiem. 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe


Dlaczego uczestnicy polecają to szkolenie?

 

„Unaocznia schematy komunikacji, którymi się kierujemy i pokazuje mocne i słabe strony kierowników. Daje także wiele cennych rad.” (Beata Banaś)

„Szkolenie uświadamia jak rozmawiać z podwładnym, jak znajdować słabe i mocne punkty zespołu.” (Michał Waśniewski)

„Zwiększa świadomość słabych i mocnych stron oraz daje narzędzie do poprawy.(...)Ciekawe, angażujące szkolenie; okazja do interakcji menedżerów.”

„Bardzo ciekawe, zero nudy, dużo ćwiczeń taktycznych. Super było to, że na nasze problemy dostałyśmy dużo wskazówek, nic nie zostało bez komentarza.”

„Bardzo ciekawy sposób na uświadomienie sobie błędów, zachowań i reakcji w określonych sytuacjach.”

Uczestnicy szkolenia - Goldbach


Polecam, gdyż decydowanie wolę formę warsztatów niż teoretycznych szkoleń. Wiedza zdobyta przez 'własnoręczne' wykonanie ćwiczenia jest trwalsza.”

Uczestnik szkolenia - Monipol


Polecam szkolenie jako sposób udoskonalenia dotychczasowego doświadczenia, ale też jego pogłębienia (wiedzy).”

Wskazuje drogę do pozytywnych zmian.

Systematyzuje wiedzę już zdobytą oraz zwraca uwagę na nowe zagadnienia.”

Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy, a także uświadomienie sobie zupełnie nowych rzeczy, które można użyć w pracy.”

W pewnych kwestiach wiele rzeczy wydaje się oczywiste przez co przywiązujemy mniejszą wagę do nich. Warto ugruntować taką wiedzę aby móc z niej efektywnie korzystać.”

Uczestnicy szkolenia - DUKA


Proszę o więcej informacji

Przeczytaj więcej o kompetencjach lidera:


Kim jest lider?

Kim jest lider?

Zastanawiałeś się kiedyś, co cechuje przywódcę? Czym charakteryzuje się lider? Ja od kilku lat zadaję sobie te pytania i chyba przyszedł czas na to, bym te cechy nazwała. Dlaczego? Czytaj więcej...

Najnowszy artykuł