Menedżer coachem - podstawy

Fundamenty coachingowego stylu zarządzania.

Jak pracować z ludźmi, by wzbudzać ich zaangażowanie? Jak rozmawiać z pracownikami w codziennych sytuacjach? A jak zakomunikować trudne sprawy i uwagi krytyczne? Jak eliminować zbędne koszty i marnowanie czasu?
To wyzwania każdego menedżera. W poukładaniu relacji z pracownikami pomagają praktyczne narzędzia rozmów coachingowych. Coaching w ostatnich latach stał się w Polsce bardzo popularny. Można wręcz powiedzieć o modzie na coaching. Trudno znaleźć menedżera, który jeszcze o coachingu nie słyszał. Ale czy wiadomo, jak skutecznie korzystać z tych narzędzi? Mądre ich stosowanie może być pierwszym krokiem ku zmianie stylu zarządzania na coachingowy. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu menedżer:

 • Zrozumie jak jego zachowanie wpływa na emocje i postawy pracowników oraz jak może skutecznie wspierać ich rozwój.
 • Pozna swoje tendencje w roli menedżerskiej.
 • Nauczy się praktycznych sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami w pracy z ludźmi.
 • Będzie mniej zestresowany i obciążony mikrozarządzaniem.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie jak zachowanie menedżera wpływa na emocje i postawy pracowników oraz jak może skutecznie wspierać ich rozwój.
 • Poznanie siebie i swoich tendencji w roli menedżerskiej.
 • Poznanie praktycznych sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami w pracy z ludźmi.
 • Poprawa wyników, atmosfery i jakości współpracy zespołowej. 
 • Wzrost innowacyjności pracowników, lepsze wykorzystanie ich mądrości i doświadczenia.
 • Wzmocnienie odpowiedzialności i samodzielności zespołu – zmniejszenie poziomu stresu i obciążenia mikrozarządzaniem – więcej czasu dla menedżera.

Tematyka:

 • Po co menedżerowi coaching?
 • Trudne sytuacje i problemy w pracy menedżera – gdzie jest miejsce na coaching?
 • Style kierowania - ich konsekwencje dla efektywności zespołu – rola coachingu.
 • Cel coachingu - budowanie współodpowiedzialności za jakość pracy (empowerment).
 • Kompetencje menedżera – coacha.
 • Zasady budowania relacji coachingowej.
 • Uzyskiwanie zaufania i wzajemnego rozumienia z pracownikiem.
 • Rozwijanie motywacji i zaangażowania pracowników w proces coachingu.
 • Fundamentalne zasady komunikacji interpersonalnej wykorzystywane w coachingu.
 • Dynamika procesu coachingu.
 • Struktury rozmów coachingowych, m.in.: GROW, COACH, STAGES, Action Plan.
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych – symulacje rozmów coachingowych.
 • Język jako narzędzie wpływu – wyjaśnianie, informowanie, opisywanie, obrona, wyrażanie próśb i oczekiwań. 
 • Budowanie proaktywnej postawy w radzeniu sobie z problemami.
 • Menedżer coach jako przewodnik.
 • Menedżer coach jako motywator.
 • Menedżer coach jako nauczyciel.
 • Menedżer coach jako mentor.
 • Dobre praktyki w stosowaniu coachingu.
 • Planowanie ścieżki dalszego rozwoju umiejętności coachingowych. Podejmowanie zobowiązań wobec siebie.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe


Dlaczego uczestnicy polecają to szkolenie?


Szkolenie zmienia sposób myślenia o rzeczach oczywistych. Wyznacza nowe perspektywy, pomysły jak kierować sobą i zespołem."(Jacek Szubra)

Doskonale pozwala na identyfikacje swoich zachowań i ich poprawę. Doskonałe!" (Piotr Dutka)

Jak najbardziej polecam, to szkolenia „otwiera umysł” na coś czego wcześniej z różnych przyczyn nie dostrzegaliśmy.(...) Szkolenie 2-dniowe dało mi więcej niż moja nauka 2letnia poprzez zdobywanie doświadczeń, to bardzo ważne.(Magdalena Waśko)

Poszerza patrzenie na problemy lub pokazuje jak odnaleźć cel i do niego dążyć.(...) Dzięki temu szkoleniu grupa poznała się lepiej, zintegrowała się.(Agnieszka Salamon)

Spojrzenie na prace z szerszej perspektywy. Efektywność i motywacja. Warto zaplanować cykl szkoleń.(Renata Malik)

Uczestnicy szkolenia - Krosno S.A.


Proszę o więcej informacji

Dowiedz się więcej o coachingowym stylu zarządzania:


Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Firma. Menedżer spotyka pracownika na korytarzu. Mówi: Przyjdź do mnie za pół godziny... Czytaj więcej...


Coachig skupiony na rozwiązaniach (SFC)

Coachig skupiony na rozwiązaniach (SFC)

Managerowie zorientowani na problem pytają: Co działa źle? Co nie działa? Dlaczego? Managerowie skupieni na rozwiązaniach pytają: Co działa dobrze? Jak to wykorzystać by osiągać więcej?  Czytaj więcej...
 

Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie sprawowane przez menedżerów posiadających odpowiednie kompetencje do realizacji nałożonych na nich zadań. Czytaj więcej...

Najnowszy artykuł