Menedżer coachem - 2+2+2

Cykl szkoleniowo-wdrożeniowy doskonalący umiejętności menedżerskie

Jak pracować z ludźmi, by wzbudzać ich zaangażowanie? Jak rozmawiać z pracownikami w codziennych sytuacjach? A jak komunikować trudne sprawy i uwagi krytyczne? Jak eliminować zbędne koszty i tracenie czasu?
To wyzwania każdego menedżera. W poukładaniu relacji z pracownikami pomagają praktyczne narzędzia rozmów coachingowych. Coaching w ostatnich latach stał się w Polsce bardzo popularny. Można wręcz mówić o modzie na coaching. Trudno znaleźć menedżera, który jeszcze o coachingu nie słyszał. Ale czy wiadomo, jak skutecznie korzystać z tych narzędzi? Mądre ich stosowanie może być pierwszym krokiem ku zmianie stylu zarządzania na coachingowy. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu menedżer:

 • Zrozumie jak jego zachowanie wpływa na emocje i postawy pracowników oraz jak może skutecznie wspierać ich rozwój.
 • Pozna swoje tendencje w roli menedżerskiej.
 • Nauczy się praktycznych sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami w pracy z ludźmi.
 • Zacznie wprowadzać coachingowy styl zarządzania w swoją codzienną praktykę.

Cele szkolenia:

 • Lepsze zrozumienie jak zachowanie menedżera wpływa na emocje i postawy pracowników, oraz jak może skutecznie wspierać ich rozwój.
 • Lepsze poznanie siebie i swoich tendencji w roli menedżerskiej.
 • Poznanie praktycznych sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami w pracy z ludźmi.
 • Poprawa wyników, atmosfery i jakości współpracy zespołowej. 
 • Wzrost innowacyjności pracowników, lepsze wykorzystanie ich mądrości i doświadczenia.
 • Wzmocnienie odpowiedzialności i samodzielności zespołu – zmniejszenie poziomu stresu i obciążenia mikrozarządzaniem – więcej czasu dla menedżera.

Tematyka:

 • Rola i zadania współczesnego menedżera.
 • Trudne sytuacje i problemy menedżera.
 • Wykorzystanie coachingu w kształtowaniu postawy przywódczej (liderskiej).
 • Coachingowy styl zarządzania – czym jest?
 • Bazowe umiejętności coacha – aktywne słuchanie i „mocne” pytania.
 • Zasady prowadzenia rozmów coachingowych.
 • Struktury rozmów coachingowych, m.in.: GROW, COACH, STAGES.
 • Zasady skutecznego przekazywania informacji zwrotnych.
 • Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych.
 • Kształtowanie konstruktywnych relacji z pracownikami - rola zaufania.
 • Praca z celami – wyznaczanie, priorytety, kroki do realizacji celu.
 • Przełamywanie schematów myślenia i zachowania.
 • Kiedy ludzie się zmieniają – praca nad zmianą postaw i zmianą kultury organizacyjnej.
 • Budowanie motywacji do zmiany, przełamywanie inercji zmiany.
 • Czego może się obawiać menedżer i jak przełamywać obawy?
 • Budowanie obrazu siebie jako menedżera.
 • Zespołowość – funkcje i dysfunkcje.
 • Dobre praktyki w stosowaniu coachingu – jak postępować w sytuacjach:
  • trudni pracownicy, konflikty,
  • brak współpracy w zespole,
  • wdrażanie nowych pracowników,
  • kształtowanie relacji ze współpracownikami po awansie,
  • problemy z dyscypliną i przestrzeganiem zasad,
  • zarządzanie „niezastąpionymi” ekspertami.

Między sesjami szkoleniowymi praktyczne zadania wdrożeniowe obejmujące problematykę prowadzenia coachingu w miejscu pracy.

Czas trwania: 6 dni (2+2+2)


Dlaczego uczestnicy polecają to szkolenie?


„Szkolenie zmienia sposób myślenia o rzeczach oczywistych. Wyznacza nowe perspektywy, pomysły jak kierować sobą i zespołem.” (Jacek Szubra)

„Doskonale pozwala na identyfikacje swoich zachowań i ich poprawę. Doskonałe!” (Piotr Dutka)

„Jak najbardziej polecam, to szkolenia „otwiera umysł” na coś czego wcześniej z różnych przyczyn nie dostrzegaliśmy.(...) Szkolenie 2-dniowe dało mi więcej niż moja nauka 2-letnia poprzez zdobywanie doświadczeń, to bardzo ważne.” (Magdalena Waśko)

„Poszerza patrzenie na problemy lub pokazuje, jak odnaleźć cel i do niego dążyć.(...) Dzięki temu szkoleniu grupa poznała się lepiej, zintegrowała się.” (Agnieszka Salamon)

„Spojrzenie na prace z szerszej perspektywy. Efektywność i motywacja. Warto zaplanować cykl szkoleń.” (Renata Malik)

Uczestnicy szkolenia - Krosno S.A.

Proszę o więcej informacji

Dowiedz się więcej o coachingowym stylu zarządzania:


Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Firma. Menedżer spotyka pracownika na korytarzu. Mówi: Przyjdź do mnie za pół godziny... Czytaj więcej...


Coachig skupiony na rozwiązaniach (SFC)

Coachig skupiony na rozwiązaniach (SFC)

Managerowie zorientowani na problem pytają: Co działa źle? Co nie działa? Dlaczego? Managerowie skupieni na rozwiązaniach pytają: Co działa dobrze? Jak to wykorzystać by osiągać więcej?  Czytaj więcej...

Najnowszy artykuł