Informacja zwrotna - Feedback

Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała. Jak udzielać informacji zwrotnej po ocenie?

Nie ma dnia, żebyśmy nie oceniali kogoś lub efektów jego pracy. Formalnie lub nie, wypowiadamy swoje osądy. Z drugiej strony, każdy z nas też nieustannie jest oceniany przez innych ludzi. W pracy menedżera ocenianie pracowników jest formalnym obowiązkiem. Na ocenie jednak się nie kończy. Jeśli ma ona przynieść zamierzony efekt - zmianę niekorzystnych zachowań i wzmocnienie pożądanych - musi zostać przekazana pracownikom. Jak z szacunkiem rozmawiać po ocenie? Jak przekazywać informację zwrotną, by sprzyjała rozwojowi pracownika? 

Dzięki szkoleniu menedżer:

 • Dowie się, jak skutecznie i bezpiecznie udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Zobaczy, jak poprzez feedback skutecznie wspierać rozwój i motywację swoich pracowników.
 • Pozna rodzaje informacji zwrotnych i sposoby dostosowania ich do zaistniałych sytuacji prywatnych i zawodowych.
 • Będzie gotowy na przyjęcie konstruktywnej informacji zwrotnej dotyczącej siebie.
 • Nauczy się skutecznie posługiwać informacją zwrotną w tzw. sytuacjach trudnych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników, którzy z racji swoich obowiązków stykają się z koniecznością udzielenia lub uzyskania informacji zwrotnej (np. project managerowie, specjaliści, etc.). 
 

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad skutecznego i bezpiecznego udzielania informacji zwrotnej.
 • Wyćwiczenie skutecznego prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami.
 • Przygotowanie do posługiwania się informacją zwrotną w trudnych i nietypowych sytuacjach. 

Tematyka:

 • Cele i zasady rozmowy oceniającej. 
 • Co powinienem wiedzieć przed udzieleniem feedbacku - przygotowanie do rozmowy. 
 • Krok po kroku - struktura rozmowy oceniającej.
 • Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała - zasady udzielania informacji zwrotnych.
 • Symulacje prowadzenia rozmów.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

 

Proszę o więcej informacji

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerskich:


Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie sprawowane przez menedżerów posiadających odpowiednie kompetencje do realizacji nałożonych na nich zadań. Czytaj więcej...
 

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Firma. Menedżer spotyka pracownika na korytarzu. Mówi: Przyjdź do mnie za pół godziny... Czytaj więcej...


Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Od jakiegoś czasu bardzo dużo uwagi poświęca się problemowi komunikacji w organizacji. Proces ten stał się centralnym punktem kilku ważnych teorii zarządzania personelem, a brak prawidłowego przepływu komunikatów jest jedną z najczęściej diagnozowanych przyczyn nieefektywności ekonomicznej organizacji. Czytaj więcej...
 

Najnowszy artykuł