Buduj Customer Journey Map - szkolenie otwarte

Zarządzaj doświadczeniem swego klienta dzięki mapowaniu jego podróży


Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników, którzy dostrzegają̨ potencjał uzyskania przewagi konkurencyjnej dzięki ulepszaniu doświadczeń swoich klientów (CX).
Warsztat dostarcza niezbędnej wiedzy i buduje motywację do dalszych działań związanych z poprawą Customer Experience, dzięki lepszemu rozumieniu i nauce budowania Customer Journey Map (CJM).
Proces zakłada uczenie się metodyki budowy map (adaptacji uniwersalnej metodyki budowy CJM).

Adresaci szkolenia: Customer Experience Manager, Customer Experience Specialist, Menedżerowie Działów Obsługi Klienta, Menedżerowie Działu Marketingu i Sprzedaży

Cele warsztatu:
 • Zrozumienie i uwspólnienie rozumienia wśród uczestnikow pojęć: podróży klienta, person, momentów kontaktu, faz.
 • Przygotowanie do tworzenia Mapy - jakie informacje od Waszych klientów są niezbędne?
 • Jak budować Customer Journey Map? Poznanie krok po kroku procesu budowy CJM.
 • Cenne inspiracje - przykładowe mapy innych firm.

Tematyka:

 • Od gospodarki produktu do gospodarki przeżyć i doświadczeń - dlaczego na konkurencyjnym rynku to przeżycia decydują o przewadze?
 • Ewolucja organizacji ze względu na gotowość do Customer Experience Management (CEM) – gdzie teraz jest firma?
 • Czy CEM to działanie, taktyka, strategia czy filozofia? Konsekwencje różnych stopni zaangażowania dla wyniku biznesowego.
 • Jak to robią inni – SAFARI po przykładach firm, które skuteczniej zarządzają doświadczeniem klienta (CEM).
 • Gdzie tworzą się doświadczenia Klientów? Moje doświadczenie jako klienta - punkt wyjścia.
 • Czym są Customer Experience (doświadczenia Klientów)? Mechanizm działania emocji i pamięci Klientów.
 • Psychologia Customer Experience. Jak doświadczenia Klientów przekładają się na lojalność, jej brak lub coś jeszcze gorszego?
 • Jak i czym możesz mierzyć doświadczenia Klienta (CX)? NPS, CES, CSA.
 • Customer Journey, podróż przez firmę – wprowadzenie w metodykę.
 • Customer Journey Map – warsztat budowy mapy podróży klienta.
 • Warunki budowy CJM w firmie – jak zarządzać projektem przed, w trakcie i po zbudowaniu CJM?
 • Customer Journey Map we współpracy z partnerem zewnętrznym.
 • Kryteria i oczekiwania – jak formułować cele i czego oczekiwać od współpracy z zewnętrznym partnerem?
 • Jak zaszczepić w organizacji podejście Customer Experience Management?
 • Action Plan uczestników.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe
Terminy: 

Bazując na ocenach uczestników z dotychczasowych szkoleń z tego obszaru nasz zbiorczy NPS tego szkolenia wynosi 86!

 • Szkolenie CJM pomaga w zrozumieniu klienta i reakcję banku w celu zmiany procesu
 • Ciekawy temat bardzo przydatny w aspekcie procesu obsługi klienta, pozwala pozszerzyć perspektywy pracy z klientem, nowe, inne spojrzenie w relacji z klientem
 • Super merytorycznie. Szkoda, że tylko 2 dni!
 • Do tej pory wydawało mi się, że mam w sobie empatię. Przejście przez mapę obrazuję realną sytuację
 • Temat bardzo interesujący, który pozwoliłby na wprowadzenie wielu zmian w firmach zajmujących się usługami
 • Wychodzę z wiedzą, którą będę mogła wykorzystać
 • Dobry punkt wyjścia do rozpoczęcia ćwiczeń w praktyce
 • Przekonali mnie do tej metodyki
 • Swobodna atmosfera spotkania, życzliwość, partnerstwo
 • Budowanie mapy wraz z etapami pośrednimi jak budowanie przykładowego klienta
 • Świetne, uświadamiające szkolenie, bardzo praktyczna wiedza do wykorzystania nawet natychmiast
 • Energia, wiedza, materiały prowadzących
 • Jasne, przekazanie nowej dla mnie wiedzy, odpowiedział na pytanie związane z ich wcześniejszą pracą i wyzwaniami z ich własnymi mapami
 • Ze względu na doświadczenie, fachowość, trenerzy odpowiadali na wszystkie pytania, zachęcali do dyskusji

"Praca nad Customer Journey Map (CJM) z ProOptima to bardzo praktyczna i aktualna wiedza na temat mapowania podróży klienta i szerzej nt. customer experience do wykorzystania nawet natychmiast. Konsultant z energią, wiedzą i wysokimi umiejętnościami facylitowania pracy podczas warsztatu.

Polecam ich ze względu na doświadczenie, fachowość i świetnie budowaną relację."

Dorota Kaźmierczak Marketing Director Poland I Innovation Marketing Leader CEE

www.siniat.pl | www.promattop.pl


"Szkolenie CJM z ProOptima to merytoryka połączona z praktycznymi ćwiczeniami. Informacje wyrównujące nasz poziom wiedzy przekazane zostały w sposób przystępny i zrozumiały, wszystkie pytania i wątpliwości zostały wyjaśnione. Szkolenie utwierdziło nas w przekonaniu zasadności budowania CJM, która pozwala na całkowicie nowe spojrzenie na relację Klient – Bank. Zdobyta wiedza to bardzo dobry punkt wyjścia do rozpoczęcia ćwiczeń w praktyce i zastosowania mapy podróży w realiach. Polecam wszystkim, którzy chcą skutecznie zarządzać procesami obsługi Klienta, a także budować nowe – lepsze doświadczenia Klienta".

Marta Wojciechowska
Kierownik Zespołu Głosu Klienta
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Departament Zarządzania Doświadczeniami Klienta


Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł