Nowa jakość komunikacji

Szkolenie podstawowe

Na komunikacji znamy się wszyscy, ponieważ wszyscy się komunikujemy. Jednak usprawnianie jej nie jest już takie łatwe. Większość problemów w porozumiewaniu się wynika z nieoczywistych związków między naszym zachowaniem, a jego efektem -  zachowaniami i decyzjami osób, z którymi się komunikujemy. O skuteczności komunikacji decyduje odbiorca, stąd nasza propozycja szkolenia oparta jest nie tylko o dostarczanie wiedzy na temat tego, jak się komunikować skuteczniej, ale o diagnozę tego jak to robimy rzeczywiście. Na bazie tej uzyskanej od trenerów informacji zwrotnej można dopiero skutecznie planować i zmieniać nawyki komunikacyjne.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy: 

 • Poznają dominujący wzorzec komunikacji w ich grupie.
 • Zrozumienie przyczyny problemów z komunikacją.
 • Zyskają świadomość swoich mocnych stron w komunikowaniu się.
 • Rozwiną kluczowe kompetencje komunikacyjne: wyrażanie się, słuchanie i posługiwanie się informacją zwrotną.

Cele szkolenia:

 • Diagnoza wzorca komunikacji obecnego w grupie uczestników, zespole i firmie.
 • Dotarcie do przyczyn nieporozumień w komunikacji, a nie tylko objawów braku współpracy.
 • Zwiększenie świadomość swoich predyspozycji, mocnych i wymagających wzmocnienia stron w komunikacji.
 • Zdefiniowanie pożądanej jakości komunikowania się w zespole, dziale, firmie.
 • Rozwój kluczowych kompetencji komunikacyjnych: słuchania, wyrażania się, posługiwania się informacją zwrotną.
 • Zainicjowanie zmiany nieefektywnych sposobów porozumiewania się na bardziej komfortowe i skuteczne. 
 • Wypracowanie firmowych, użytecznych zasad komunikowania się umożliwiającego efektywną współpracę.

Tematyka: 

 • Komunikowanie się i współpraca w zespole oraz między zespołami – mity i przekonania kontra rzeczywistość. 
 • Porozumiewanie się na co dzień. Jak rozmawiać ze współpracownikami, by praca była efektywna? 
 • Porozumiewanie się - dialog zbudowany na słuchaniu, pytaniu i obecności informacji zwrotnej – seria ćwiczeń.rozwijających umiejętności komunikacyjne.
 • Doskonalenie komunikacji – videotrening.
 • Przepływ informacji w zespole (jak korzystać z kanału formalnego i nieformalnego dla pozyskiwania i przekazywania istotnych informacji).
 • Wypracowanie zasad komunikowania się w obrębie firmie, jako zaleceń do wykorzystania po powrocie do pracy.
 • Action Plan – Zmiany krytyczne i przydatne dla wzmocnienia współpracy w zespole, dziale, firmie.


Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

 


Dlaczego uczestnicy polecają to szkolenie?

 

"Tematy przydatne w życiu i w pracy."

"Polecam, aby wszyscy mogli zapoznać się i zrozumieć zasady dobrej komunikacji."

"Bardzo pomocne przy pracy w dużym zespole."

"Pozwala lepiej poznać grupę, sposoby komunikacji."

"​Plusy: miła atmosfera, swoboda wypowiedzi, ciekawe formy wychwytywania problemu, szkolenie przeprowadzone profesjonalnie."

Uczestnicy szkolenia - MONIPOL

Proszę o więcej informacji

Dowiedz się wiecej o roli komunikacji:


Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Od jakiegoś czasu bardzo dużo uwagi poświęca się problemowi komunikacji w organizacji. Proces ten stał się centralnym punktem kilku ważnych teorii zarządzania personelem, a brak prawidłowego przepływu komunikatów jest jedną z najczęściej diagnozowanych przyczyn nieefektywności ekonomicznej organizacji. Czytaj więcej...
 

7 pułapek w zawodowym demaskowaniu kłamstwa

7 pułapek w zawodowym demaskowaniu kłamstwa

Powszechnie wierzymy, że pracownicy służb mundurowych są o wiele bardziej efektywni i doświadczeni w demaskowaniu kłamstwa. Bardzo często wierzą w to oni sami. Jak pokazały jednak badania, skuteczność osób zajmujących się zawodowo wykrywaniem oszustw i odkrywaniem prawdy, nie przewyższa skuteczności zwykłych ludzi i oscyluje w granicach 50%. Czytaj więcej...
 

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Firma. Menedżer spotyka pracownika na korytarzu. Mówi: Przyjdź do mnie za pół godziny... Czytaj więcej...


Najnowszy artykuł