Zaawansowana komunikacja

Jak osiągnąć przełom w kontaktach dzięki rozmowie?

Milczenie powoduje, że 91% zakrojonych na szerszą skalę przedsięwzięć biznesowych ponosi porażkę. (“CHAOS Chronicles,” Standish Group, 2004 and “The Strategy Focused Organization,” Kaplan and Norton, 2001)

Skoro milczenie w relacjach z szefem, współpracownikami czy kontrahentami jest aż tak niekorzystne, to dlaczego jest tak powszechne? Milczymy najczęściej dlatego, że nie wiemy jak inaczej rozmawiać. Zamiast aktywnie rozwiązać problem, próbujemy zwrócić uwagę nie wprost lub próbujemy przeczekać, licząc na to, że sytuacja sama się rozwiąże. Początkowo podejmowane próby reagowania pod wpływem silnej frustracji na ogól zaogniają sytuację. To utwierdza nas w przekonaniu, że nie warto podejmować kolejnych prób. 

Czy można inaczej? 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy: 

 • Nauczą się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi oraz umiejętności doprowadzania do trwałej poprawy relacji z innymi osobami w środowisku zawodowym i prywatnym.
 • Dowiedzą się na temat warunków i zasad prowadzenia konstruktywnej rozmowy.
 • Odkryją i przełamią indywidualne bariery stojące na przeszkodzie do prowadzenia konstruktywnych rozmów

Cele szkolenia:

 • Nauczenie uczestników umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych oraz umiejętności doprowadzania do trwałej poprawy relacji z innymi osobami w środowisku zawodowym i prywatnym.
 • Dostarczenie wiedzy na temat warunków i zasad prowadzenia konstruktywnej rozmowy.
 • Odkrycie i przełamanie indywidualnych barier (nawyków, przekonań) stojących na przeszkodzie do prowadzenia konstruktywnych rozmów.
 • Zwiększenie efektywności i komfortu pracy uczestników oraz zespołów, w których pracują.
 • Opracowanie indywidualnego planu rozwoju inteligencji interpersonalnej dla każdego uczestnika szkolenia.


Tematyka:

 • Relacje a wyzwania w komunikacji.
 • Relacje w firmie a obieg informacji i jego wpływ na trafność decyzji biznesowych.
 • Klimat współpracy a wyniki organizacji.
 • Trudno mierzalne koszty niezdrowych relacji – stres, spadek morale, niska motywacja, sabotaż.
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie lub ich brak jako wskaźnik jakości relacji interpersonalnych w firmie. 
 • 6 kategorii zachowań, które utrudniają osiągania porozumienia – powszechne złe nawyki rozmawiania.
 • Co dzieje się kiedy ludzie się nie dogadują? - ukryta dynamika relacji interpersonalnych.
 • Prawa psychologiczne sterujące „dziwnym” zachowaniem się rozmówców.
 • Kluczowe kompetencje komunikacyjne oraz ich niedostatki.
 • Wizja konstruktywnej rozmowy – jak poprowadzić ją inaczej niż do tej pory?
 • Ćwiczenie umiejętności składowych – krytyczne cegiełki dialogu.
 • Podejmowanie dialogu w trudnych sytuacjach.
 • Całościowa rozmowa – videotrening. 
 • Kultywowanie pozytywnych relacji w środowisku zawodowym.
 • Opracowanie indywidualnego planu rozwoju inteligencji interpersonalnej.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

 


Dlaczego uczestnicy polecali to szkolenie?

 

Możliwość innego spojrzenia na komunikację, odstresowanie się.

Pozwala zrozumieć gdzie popełniamy błąd w komunikacji codziennej.

Jest to inne spojrzenie na prezentowany temat – nie na zasadzie wykładu, ale wspólnej współpracy i aktywności uczestników szkolenia.

Polecam, ze szczególnym naciskiem na słuchanie się wzajemne.

Uczestnicy szkolenia - MONIPOL


Proszę o więcej informacji

Dowiedz się wiecej o roli komunikacji:


7 pułapek w zawodowym demaskowaniu kłamstwa

7 pułapek w zawodowym demaskowaniu kłamstwa

Powszechnie wierzymy, że pracownicy służb mundurowych są o wiele bardziej efektywni i doświadczeni w demaskowaniu kłamstwa. Bardzo często wierzą w to oni sami. Jak pokazały jednak badania, skuteczność osób zajmujących się zawodowo wykrywaniem oszustw i odkrywaniem prawdy, nie przewyższa skuteczności zwykłych ludzi i oscyluje w granicach 50%. Czytaj więcej...

Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowe kompetencje Menedżera Zespołu

Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie sprawowane przez menedżerów posiadających odpowiednie kompetencje do realizacji nałożonych na nich zadań. Czytaj więcej...

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Jak relacje menedżera z pracownikiem wpływają na ich efektywność?

Firma. Menedżer spotyka pracownika na korytarzu. Mówi: Przyjdź do mnie za pół godziny... Czytaj więcej...


Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Od jakiegoś czasu bardzo dużo uwagi poświęca się problemowi komunikacji w organizacji. Proces ten stał się centralnym punktem kilku ważnych teorii zarządzania personelem, a brak prawidłowego przepływu komunikatów jest jedną z najczęściej diagnozowanych przyczyn nieefektywności ekonomicznej organizacji. Czytaj więcej...
 

Najnowszy artykuł