Pochwal się swoją pracą

Podejście Appreciative Inquiry

Klienci, zwłaszcza w odległych lokalizacjach, często zdają się nie dostrzegać wysiłków obsługujących ich pracowników. To sprawia, że pracownicy tracą motywację i zapał do pracy. Jak pokazać Klientom wartość swojej pracy? Czy można się pochwalić swoimi sukcesami? W jaki sposób? 

Appreciative Inquiry - Poszukaj i Doceń, to metoda wypracowana w Stanach Zjednoczonych w latach 80-tych, która zamiast tradycyjnie szukać problemów i słabych stron, każe skupić się na tym, co najlepsze. Opiera się ona na założeniu, że zarówno jednostki, jak i organizacje funkcjonują lepiej, jeśli poświęcą energię na poszukiwanie pozytywnych aspektów swojej działalności. Nie zadaje się tutaj pytania „Co jest nie tak?”, ale „Co nam się podoba?”.

Praca z tą metodą opiera się na zachęcaniu ludzi do dzielenia się ich własnymi, pozytywnymi doświadczeniami z danego obszaru. Pomaga zbudować pozytywny obraz własnej społeczności, zakładając jednocześnie możliwość jej dalszego rozwoju.

Interwencja Appreciative Inquiry zawiera się w:

  •  Odkrywaniu tego co najlepsze w jednostce/organizacji.
  •  Zrozumieniu co tworzy to, co najlepsze w jednostce/organizacji.
  •  Wzmocnieniu jednostek, procesów, systemów, które ilustrują to, co działa najlepiej.

Cele szkolenia:

  • Nauczenie się dostrzegania własnych sukcesów.
  • Rozwinięcie umiejętności opowiadania o swoich sukcesach.
  • Poznanie i nauczenie się stosowania narzędzi komunikacyjnych, ułatwiających prezentowanie swojej pracy Klientom. 

Tematyka:

  •  Po co się chwalić?
  •  Czym jest metoda Appreciative Inquiry -  Poszukaj i Doceń?
  •  Ćwiczenie „Składniki sukcesu”.
  •  Ćwiczenie „Komunikat Ja".

Czas trwania: 2 godziny

Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł