Stres i wypalenie zawodowe

Jak sobie radzić?

Dążenie do maksymalizacji efektywności pracy w wielu firmach przybrało formę nadmiernej eksploatacji pracowników, której efektami są stres i wypalenie zawodowe. Pracownicy nie zawsze wiedzą jednak, w jaki sposób stres oddziałuje na ich funkcjonowanie w życiu zawodowym i prywatnym. Nie rozumiejąc istoty problemu, nie są skuteczni w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Szkolenie przygotowane jest w celu wzmocnienia uczestników w efektywnym radzeniu sobie ze stresem i profilaktyki wypalenia zawodowego. W pierwszym module uczestnicy dokonują charakterystyki zjawiska, pokazując wielkowymiarowość oddziaływania stresu na nasze funkcjonowanie. Ta część szkolenia pozwala dostrzec różnorodność stresorów i reakcji, jakie powodują. Moduł ten stanowi preludium do wprowadzenia w tematykę indywidualnych wzorców reakcji na stres. Uczestnicy analizują własne indywidualne wzorce, będące konsekwencją cech osobowościowych, jak również właściwości własnego organizmu.

Szkolenie z wypalenia zawodowego

Kluczowym elementem szkolenia jest moduł poświęcony charakterystyce i wypróbowaniu wybranych technik radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy, rozwijając własne kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem, mają możliwość dostrzec te, które są dla nich optymalne.

Podsumowaniem szkolenia jest moduł poświęcony profilaktyce wypalenia zawodowego. W module tym uczestnicy diagnozują czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu, jego pierwsze objawy oraz możliwe metody przeciwdziałania.
 
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:
 • Nabędą umiejętność dokonania indywidualnej oceny sytuacji powodujących zwiększone napięcie, dezorganizujących działanie własne i innych osób.
 • Zdobędą wiedzę i umiejętności kontroli własnych reakcji w sytuacjach nagłego stresu.
 • Zdobędą wiedzę dotyczącą charakterystyki powstania wypalenia zawodowego i sposobów zapobiegania mu.
Cele szkolenia:
 • Określenie indywidualnego stylu radzenia sobie ze stresem.
 • Poznanie metod krótkotrwałego radzenia sobie ze stresem oraz długofalowych technik budujących odporność.
 • Przygotowanie działań profilaktycznych i określenie metod wprowadzania tych zmian.

Tematyka:
 • Czym jest stres – definicje
 • Charakterystyczne reakcje człowieka w sytuacjach trudnych
 • Stres negatywny i pozytywny
 • Objawy stresu
 • Natura i oddziaływanie stresu
 • Stres związany z pracą i organizacją
 • Optymalny poziom stresu jako stan oczekiwany
 • Wpływ osobowości na przyjmowanie stresu
 • Wzór zachowania A, B i C
 • Preferowany styl radzenia sobie ze stresem
 • Analiza własnego sposobu funkcjonowania
 • Stres generowany wewnętrznie
 • Obserwacja własnej reakcji stresowej
 • Sprzężenie zwrotne i informacja zwrotna
 • Długoterminowe strategie redukcji stresu
 • Systematyczna relaksacja i korzyści z niej płynące
 • Kształtowanie odporności psychicznej
 • Analiza metod radzenia sobie ze stresem
 • Tu i teraz – metody krótkotrwałe w radzeniu sobie ze stresem
 • Praca w perspektywie długofalowej
 • Diagnoza czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu
 • Pierwsze objawy wypalenia
 • Konsekwencje wypalenia zawodowego dla organizacji
 • Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
Czas trwania: 1-2 dni szkoleniowe
Dlaczego uczestnicy polecają to szkolenie?


Bardzo przydatne w pracy zawodowej, z trudnym czytelnikiem, w różnych stresujących sytuacjach." (Jolanta Czypionka)

Doskonały trener, bardzo duża i wszechstronna wiedza, doskonałe wykorzystanie czasu i świetne relacje, bardzo wiarygodna osoba." (Elżbieta Włodarczyk-Ayel)

Uczestnicy szkolenia - Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach


Proszę o więcej informacji

Przeczytaj więcej o radzeniu sobie ze stresem:


Zarządzanie stresem w pracy

Zarządzanie stresem w pracy

Jaki jest typ Twojej osobowości A, B, C… a może D? Miejsce pracy w szczególny sposób pozwala zaobserwować różnorodne wzory reagowania w sytuacjach stresowych. Niektórzy z nas potrafią się zrelaksować, pomimo zadań, które mają do wykonania. Inni sami generują swój stres. Czytaj więcej...
 

Czy stres może być Twoim sprzymierzeńcem?

Czy stres może być Twoim sprzymierzeńcem?

Nie jest prawdą, że stres zawsze będzie powodował pogorszenie się naszego samopoczucia i prowadził do chorób. Stres bowiem powodować może nie tylko reakcje destrukcyjne, ale może prowadzić również do procesów adaptacyjnych lub reakcji obronnych... Czytaj więcej...
 

Między życiem prywatnym a pracą

Między życiem prywatnym a pracą

Dążenie do maksymalizacji efektywności pracy w wielu firmach przybrało formę nadmiernej eksploatacji pracowników. Obecnie wiążą się z tym dwa podstawowe problemy, a w zasadzie dwa różne opisy tego samego zjawiska, czyli stresu, którego pracownik z braku czasu nie jest w stanie odreagować. Czytaj więcej...
 

Walcz! Uciekaj! Czyli o radzeniu sobie ze stresem.

Walcz! Uciekaj! Czyli o radzeniu sobie ze stresem.

Każdemu zdarza się przeżywać stres. Co więcej, nie można go nie przeżywać. Reakcja stresowa jest częścią nas i w toku ewolucji powstała w bardzo konkretnym celu – aby stworzyć warunki przetrwania organizmu. Czytaj więcej...
 

Najnowszy artykuł