Świadomy Rodzic

Warsztaty kompetencji rodzicielskich

Dlaczego „Świadomy Rodzic” w organizacji?
 • Bo wierzymy, że tylko „Świadomy Rodzic” może połączyć dwie perspektywy: zachowanie i potrzeby dziecka ze sprawdzonymi i skutecznymi metodami.
 • Bo wiemy, że każdy rodzic może nauczyć się rozumieć swoje dziecko, a przez to skuteczniej działać.  
 • Bo wiemy, że relacje z dzieckiem, jakie budujemy, wpływają na naszą efektywność w pracy.
 • Bo wiemy, że „niespokojne poranki z dzieckiem” wpływają na naszą skuteczność w pracy.
 • Bo wiemy, że wzrasta lojalność i zaangażowanie pracownika, kiedy widzi, że pracodawca dba nie tylko o jego sferę zawodową, ale także prywatną.
 • Bo pracownicy poznając się od prywatnej strony budują mocniejsze relacje w pracy, co sprzyja pracy zespołowej oraz rozwiązywaniu konfliktów.
 • Bo wiedzę dotyczącą wychowania można wykorzystać w zarządzaniu.
 • Bo narzędzia komunikacji z dzieckiem z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej, w komunikacji ze współpracownikami.
Co proponujemy?
 • Warsztaty, w których rodzice wzmacniają swoje kompetencje rodzicielskie.
 • Spotkania, w których rodzice mogą wypracować sposoby radzenia sobie w swoich konkretnych sytuacjach ze swoim dzieckiem.
 • Spotkania, podczas których rodzice uczą się rozumieć siebie, rozumieć zachowanie swojego dziecka oraz dostają narzędzia i metody radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Cele warsztatu:
 • Poznanie swojej postawy życiowej i jej wpływu na nasze wzorce komunikacyjne.
 • Pogłębienie świadomości znaczenia budowania relacji z dzieckiem i jej wpływu na postawę rodzicielską.
 • Pogłębienie świadomości znaczenia emocji w budowaniu własnej wartości dziecka i w relacji z rodzicem.
 • Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w komunikacji z innymi.
 • Ćwiczenie metod i narzędzi skutecznej komunikacji.
 • Pogłębienie świadomości znaczenia złości w naszym życiu i relacjach z innymi.
 • Poznanie naszych myśli zapalników uruchamiających złość.
 • Rozumienie znaczenia stosowania kar wobec dzieci.
 • Pogłębienie świadomości znaczenia nagród w budowaniu wewnętrznej motywacji dziecka.
 • Rozumienie znaczenia etykiet i ról, jakie przypisujemy dzieciom.
Po uczestnictwie w warsztatach uczestnik będzie umiał:
 • Rozpoznać swoją postawę/pozycję życiową budującą relacje z dziećmi, oraz postawę zrywającą taką relację.
 • Stosować metody pozwalające rozpoznawać własne emocje, emocje dzieci, oraz stosować komunikaty pomocne dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami.
 • Stosować komunikaty zachęcające dziecko do współpracy.
 • Stosować komunikaty zachęcające do samodzielności.
 • Stosować pytania pełne ciekawości.
 • Zidentyfikować swoje myśli zapalniki, które uruchamiają naszą złość.
 • Stosować metody pozwalające radzić sobie ze swoją złością i złością dziecka
 • Stosować metody i narzędzia wprowadzające dyscyplinę zamiast karania.
 • Stosować pochwałę, krytykę i okazywać wdzięczność.
 • Stosować komunikaty uwalniające od grania ról.

Tematyka:
 • Kto to jest świadomy rodzic?
 • Jaką postawę przyjmuję wobec siebie, dzieci i innych ludzi?
 • Jak moja postawa wpływa na mój sposób komunikowania się. Co z tego wynika dla mnie i dla innych?
 • Jak emocje wpływają na budowanie zaufania do siebie i poczucie własnej wartości?
 • Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu i dziecka?
 • Uczucia autentyczne a uczucia zastępcze – dlaczego często nie rozumiemy siebie i innych?
 • Jak usłyszeć dziecięce emocje? Jakie emocje kryją się za zachowaniem dzieci?
 • Dlaczego dzieci się „źle zachowują”?
 • Kiedy dziecko chce z nami współpracować? Warunki budujące atmosferę współpracy.
 • Jak komunikuję się z dzieckiem? Moje mocne i słabe strony.
 • Dlaczego nam w tej komunikacji nie idzie? Bariery i trudności w komunikacji.
 • Jak zachęcić dziecko do współpracy? – Narzędzia i metody zachęcające dziecko do współpracy.
 • Jak powstaje złość? Co dzieje się w nas, kiedy się złościmy?
 • Jak rozumieć złość? Po co się złościmy?
 • Dlaczego dzieci się złoszczą? O integracji poziomej mózgu.
 • Dlaczego złościmy się na dzieci? O znaczeniu sytuacji i naszych myśli – zapalników.
 • Złość…, ale co dalej?
 • Jak radzić sobie ze swoją złością i złością dziecka? Narzędzia i metody, pozwalające radzić sobie ze swoją złością i złością dziecka.
 • Stosowanie kar – jako konsekwencja naszej złości. 
 • Współczesne podejście i badania do stosowania kar wobec dzieci.
 • Pozytywne i negatywne aspekty karania?
 • Efekty uboczne stosowania kar – jak karanie wpływa na poczucie własnej wartości dziecka i postawę odpowiedzialności?
 • Co zamiast kar? – Metody i narzędzia zamiast karania
 • Współczesne podejście i badania do nagradzania dzieci.
 • Pozytywne i negatywne aspekty stosowania nagród.
 • O znakach rozpoznania, o chwaleniu, o krytykowaniu dzieci.
 • Jak chwalić, jak krytykować – by budować poczucie własnej wartości dziecka. Sposoby i podejścia.
 • Jak dziecko realizuje skrypt rodziców? O rolach i etykietach jakie przypisujemy dzieciom i ich wpływie na ich całe życie.
 • Jaki skrypt (nieświadomy plan życiowy) dziecka budujemy? O zakazach, nakazach, atrybucjach i przyzwoleniach.
 • Najczęstsze błędy, jakie popełniamy: porównywanie, narzucanie roli, powinieneś…, rozstrzyganie sporów, przyjmowanie strony.
 • Komunikaty uwalniające od grania ról.

Cykl spotkań: 2 dwudniowe spotkania lub krótsze systematyczne formy, np. 12 spotkań po 2 godziny

Sprawdź przykładowy przebieg >>
Jak przebiega cykl warsztatów dla rodziców

 
Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł