Bądź kreatywny, przełam schemat

Warsztat technik kreatywnych i kształtowania postawy twórczej w zespole

Jak przygotować zespół do tworzenia innowacyjnych rozwiązań? Czy wystarczy zebrać najlepszych ekspertów i czekać na olśniewające efekty?
Nawet eksperci ulegają pułapkom sztywności myślenia. Pewni swojej wiedzy zamykają się na nowe możliwości. 
Warsztat technik kreatywnych pomoże zbudować bardziej twórczą postawę w każdym zespole.  

W pierwszym module uczestnicy będą mieli okazję przetestować swój poziom kreatywności i ocenić obszary swojej kompetencji w tym zakresie. Ważnym elementem szkolenia będzie doskonalenie indywidualnych umiejętności leżących u podstaw procesu twórczego (myślenie przez analogie, abstrahowanie, indukcja, dedukcja, metaforyzowanie). Następnie uczestnicy otrzymają narzędzia przydatne do przełamywania standardowego stereotypowego postrzegania świata, w szczególności pułapek wynikających z tzw. „wiedzy eksperckiej”. 
W kolejnym etapie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia w praktyce wybranych technik grupowej pracy twórczego myślenia. Poza wzięciem udziału w sesji z użyciem danej techniki, uczestnicy razem z trenerami przeanalizują zalety, ograniczenia i potencjalne zastosowanie każdej z metod. Na zakończenie, wykorzystując umiejętności pozyskane w poprzednich etapach szkolenia, uczestnicy zaprojektują zastosowanie metod kreatywnych w swoim zespole w bieżącej pracy, zostaną wyposażeni też w narzędzia do przełożenia efektów pracy kreatywnej na realne sytuacje i problemy codziennej pracy. 
 

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie kreatywności, twórczego myślenia i działania uczestników.
 • Nabycie doświadczeń umożliwiających identyfikację nasilenia własnej postawy twórczej.
 • Określenie własnych mocnych stron oraz tych, które wymagają wzmocnienia w aspekcie twórczej postawy w życiu zawodowym.
 • Skuteczniejsze radzenie sobie z nowymi wyzwaniami w miejscu pracy.
 • Wzmocnienie inicjatywy i zaangażowania pracowników w realizacje celów organizacji.
 • Wzrost innowacji i usprawnień możliwych do wykorzystania w różnych sytuacjach w pracy.

 
Tematyka:

 • Być kreatywnym – co to znaczy i jak to robić z głową?  
 • Powszechne mity i błędy w stosowaniu popularnych metod.
 • Zasady pracy w grupie kreatywnej, blokady indywidualne i grupowe.
 • Siła i ograniczenia grupowego rozwiązywania problemów.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów krok po kroku. 
 • Rozwijanie składowych myślenia twórczego: Ćwiczenia z zakresu analogii i metafor. 
 • Kreatywność w praktyce – jakie techniki możemy wykorzystać na co dzień? 
 • Prezentacja i ćwiczenie technik kreatywnych.  
 • Jak promować postawę kreatywności wewnątrz organizacji?

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Przeczytaj więcej o kreatywności pracowników i innowacyjności organiazcji: