Zdyscyplinuj swoje myślenie

Doskonalenie kompetencji analitycznych. Jak analizować głębiej i wyciągać trafne wnioski?

Kompetencje analityczne są niezbędne w pracy na wielu stanowiskach. Wystarczy spojrzeć na oferty pracy. Nie jest to moda, ale konieczność, w pracy z ogromną ilością danych. Niestety łatwo popełnić błąd i dać się złapać w pułapki błędnej analizy. Jak rozwijać kompetencję analitycznego myślenia?

Udział w szkoleniu:

 • Umożliwi lepsze rozumienie natury procesów myślenia – w szczególności myślenia analitycznego.
 • Pozwoli poznać działanie złożonych procesów poznawczych.
 • Wyposaży uczestników w narzędzia do wykorzystania w analizie informacji (zastawiania, selekcji i oceny danych).
 • Zainspiruje do samodzielnego rozwijania umiejętności analizowania informacji po szkoleniu.

Cele szkolenia:

 • Umożliwienie lepszego rozumienia natury procesów myślenia – w szczególności myślenia analitycznego.
 • Praktyczne zademonstrowanie możliwości doskonalenia złożonych procesów poznawczych, jakim jest myślenie analityczne.
 • Dostarczenie narzędzi do wykorzystania w analizie informacji (zastawiania, selekcji i oceny danych).
 • Poznanie zasad i metod rozwijania umiejętności analizowania informacji do samodzielnego stosowania po szkoleniu.

Tematyka:

 • Autodiagnoza kompetencji analitycznych - Autorski test. 
 • Myślenie. Co to jest myślenie? Koncepcje, rodzaje i składowe. Zaskakująca natura myślenia analitycznego. 
 • Możliwości rozwijania kompetencji poznawczych - model uczenia się na doświadczeniu.
 • Charakter zadań i sytuacji problemowych wymagających myślenia analitycznego. 
 • Od problemu do rozwiązania – główne operacje i fazy procesu analizy informacji. 
 • Najczęstsze pułapki i przyczyny błędów w myśleniu. Kategorie i przykłady błędów - odniesienie do testu.
 • Wybrane techniki i narzędzia analitycznego rozwiązywania problemów.  
 • Czynniki zwiększania efektywności w złożonych zadaniach analitycznych. 
 • Psychologiczne czynniki warunkujące efektywność pracy umysłowej.
 • Praktyczne wykorzystanie wybranych metod myślenia analitycznego na gruncie zawodowym. Transfer nabytej wiedzy do pracy zawodowej.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe