Radzenie sobie ze stresem

Przejmij kontrolę nad swoim myśleniem i zachowaniem z pomocą Racjonalnej Terapii Zachowań

Z badań TNS OBOP wynika, że aż 41% Polaków spostrzega swoją pracę jako zbyt wymagającą i stresującą.

U podstaw przeżywanych emocji związanych ze „stresem w miejscu pracy” leży cały szereg czynników psychologicznych. Jednym z najistotniejszych z nich jest sposób myślenia o wykonywanej pracy i obowiązkach z nią związanych.

Jak przezwyciężać trudne emocje i stres związany z pracą?

Skutecznym narzędziem jest metoda M.C. Maultsby’ego oprata na pracy z przekonaniami, bazująca na technikach Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy). 

Szkolenie z radzenia sobie ze stresem

Uczestnicy szkolenia z radzenia sobie ze stresem mają możliwość nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie skutecznego kontrolowania własnych emocji z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest praca z przekonaniami. Na osiągnięcie tego celu składa się:

 • zapoznanie się z podstawami teoretycznymi RTZ,
 • zdobycie wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem, z naciskiem na związki pomiędzy przekonaniami, a przeżywanymi emocjami w kontekście konkretnej, spójnej metodologii,
 • rozwój umiejętności identyfikowania przekonań oraz pracy z przekonaniami,
 • zbudowanie odpowiedniej postawy wobec pracy z przekonaniami,
 • zdobycie wiedzy umożliwiającej zmianę przekonań w ważnych obszarach pracy zawodowej i życia osobistego,
 • zapoznanie się ze specyfiką samodzielnej pracy z przekonaniami,
 • nauka samodzielnego posługiwania się poznawczymi metodami pracy z przekonaniami (modele RSA, RWE, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki),
 • adaptacja i wprowadzenie pracy z przekonaniami do zakresu narzędzi wykorzystywanych w pracy zawodowej,
 • przejęcie kontroli nad motywacją np. w profilaktyce wypalenia zawodowego,
 • podniesienie samooceny i wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Cele szkolenia:

Osoba biorąca udział w warsztacie ma możliwość nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie skutecznego kontrolowania własnych emocji z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest praca z przekonaniami. Na osiągnięcie tego celu składa się:

 • Zapoznanie się z podstawami teoretycznymi RTZ.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem, z naciskiem na związki pomiędzy przekonaniami, a przeżywanymi emocjami w kontekście konkretnej, spójnej metodologii.
 • Rozwój umiejętności identyfikowania przekonań oraz pracy z przekonaniami.
 • Zbudowanie odpowiedniej postawy wobec pracy z przekonaniami.
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej zmianę przekonań w ważnych obszarach pracy zawodowej i życia osobistego.
 • Zapoznanie się ze specyfiką samodzielnej pracy z przekonaniami.
 • Nauka samodzielnego posługiwania się poznawczymi metodami pracy z przekonaniami (modele RSA, RWE, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki).
 • Adaptacja i wprowadzenie pracy z przekonaniami do zakresu narzędzi wykorzystywanych w pracy zawodowej.
 • Przejęcie kontroli nad motywacją np. w profilaktyce wypalenia zawodowego.
 • Podniesienie samooceny i wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Tematyka:
 
Wprowadzenie do Racjonalnej Terapii Zachowania.

 • Czym jest RTZ?
 • Model ABC emocji.
 • Emocje neutralne.
 • Model zdrowej semantyki.
 • Myślenie w kategoriach powinności jako źródła złości i stresu.

Praca z przekonaniami - narzędzia.

 • Model pięciu zasad zdrowego myślenia.
 • RSA (Racjonalna Samo-Analiza) – poznawcze narzędzie pracy z przekonaniami prezentacja modelowej pracy z RSA oraz praca w małych grupach.

Warunki trwałej zmiany przekonań.

 • Sesja pytań.
 • Indywidualna i grupowa praca z przekonaniami.
 • Proces edukacji i reedukacji emocjonalnej – zmiana nawyków poznawczo-behawioralnych.
 • Praca z dysonansem poznawczo–emocjonalnym i oporem przed zmianą.
 • Praca z wyobraźnią wspierająca zmianę i kompetencyjny model zmiany.
 • Sposoby wzmacniania motywacji do zmiany.

Praktyka pracy z przekonaniami.

 • Aktywna praca w przekonaniami w kontekście stresu, lęku z nim związanego, obniżonego nastroju i depresji, poczucia winy i poczucia niższości, symptomów wypalenia zawodowego.
 • Doskonalenie sposobu pracy uczestników w trakcie samodzielnej pracy z przekonaniami.


Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

 

Proszę o więcej informacji

Przeczytaj więcej o radzeniu sobie ze stresem:


Zarządzanie stresem w pracy

Zarządzanie stresem w pracy

Jaki jest typ Twojej osobowości A, B, C… a może D? Miejsce pracy w szczególny sposób pozwala zaobserwować różnorodne wzory reagowania w sytuacjach stresowych. Niektórzy z nas potrafią się zrelaksować, pomimo zadań, które mają do wykonania. Inni sami generują swój stres. Czytaj więcej...

Czy stres może być Twoim sprzymierzeńcem?

Czy stres może być Twoim sprzymierzeńcem?

Nie jest prawdą, że stres zawsze będzie powodował pogorszenie się naszego samopoczucia i prowadził do chorób. Stres bowiem powodować może nie tylko reakcje destrukcyjne, ale może prowadzić również do procesów adaptacyjnych lub reakcji obronnych... Czytaj więcej...

Między życiem prywatnym a pracą

Między życiem prywatnym a pracą

Dążenie do maksymalizacji efektywności pracy w wielu firmach przybrało formę nadmiernej eksploatacji pracowników. Obecnie wiążą się z tym dwa podstawowe problemy, a w zasadzie dwa różne opisy tego samego zjawiska, czyli stresu, którego pracownik z braku czasu nie jest w stanie odreagować. Czytaj więcej...

Walcz! Uciekaj! Czyli o radzeniu sobie ze stresem.

Walcz! Uciekaj! Czyli o radzeniu sobie ze stresem.

Każdemu zdarza się przeżywać stres. Co więcej, nie można go nie przeżywać. Reakcja stresowa jest częścią nas i w toku ewolucji powstała w bardzo konkretnym celu – aby stworzyć warunki przetrwania organizmu. Czytaj więcej...

Najnowszy artykuł