AC/DC - w praktyce

Dedykowany kompleksowy cykl szkoleniowo wdrożeniowy dla Działu HR

Z dynamicznym rozwojem pracowników wiąże się większa liczba rekrutacji. Im więcej procesów tym pracownikom HR trudnej poznać obiektywnie i kompleksowo potencjał każdego kandydata czy pracownika. Potrzebna jest profesjonalna, obiektywna ocena zewnętrznych ekspertów. Im bardziej kluczowe stanowiska tym większe są ryzyka i koszty niewłaściwej oceny krytycznych kandydatów. Potrzebna jest skuteczna ocena. Menedżerowie, mimo znajomości swoich podwładnych, nie mają kompetencji do pełnej oceny możliwości pracowników, a często potrzebują obiektywnego uzasadnienia dla decyzji kadrowych.

W poradzeniu sobie z tymi wyzwaniami pomaga zewnętrzny ekspert oceniający kompetencje pracowników.
Z czego korzysta ekspert?  Z najbardziej skutecznej metody oceny potencjału – Assessment i Development Center.

Jeśli procesów rekrutacyjnych jest dużo, role do obsadzenia ważne i koszty niewłaściwej oceny kandydatów zbyt wysokie a jednocześnie koszty kupowania usługi AC/DC stale rosną rozwiązaniem jest wyposażenie działu HR w umiejętności i narzędzia niezbędne dla samodzielnego realizowania procesów oceny i selekcji.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • zaplanować realizację projektu Assessment lub development Centre w organizacji;
 • przygotować komunikację projektu w organizacji;
 • wyznaczyć role projektowe w zespole asesorskim, poznając własne predyspozycje i talenty w zakresie tych ról;
 • zrewidować funkcjonujący model / profile kompetencji w organizacji lub budować profile pod badane stanowiska „od zera”;
 • zaplanować sesję badawczą pod kątem merytorycznym, logistycznym, rzeczowym i ludzkim;
 • adaptować zadania gotowe do badania kompetencji i / lub układać i testować nowe zadania;
 • przeprowadzić sesję pod kątem zarządzenia nią (moderowanie) oraz zbierania danych obserwacyjnych (asesowanie);
 • obserwować zachowania uczestników sesji w sposób systematyczny, szczegółowy i wnikliwy;
 • napisać raport według wysokich standardów jakości;
 • udzielać informacji zwrotnej indywidualnej uczestnikom sesji.

Do kogo adresowany jest program?

 • Do zespołów asesorskich wewnętrznych, które już posiadają doświadczenie w prowadzeniu sesji Asessment i / lub Development oraz do tych zespołów, które dopiero chcą się do tych procesów przygotować.

Tematyka:

Czas trwania: 8 dni szkoleniowych
 

Przeczytaj więcej o kompetencjach pracowników: