Modele kompetencyjne

Szkolenie dla osób rozwijających kompetencje w rekrutacji

Na rynku rekrutacyjnym nie ma uniwersalnych narzędzi dostarczających przekrojowej informacji o organizacji i pozwalających zarządzać jej wynikami we wszystkich wymiarach jej funkcjonowania.
Jak więc odpowiedzieć na pytania:
Po co rekrutujemy?
Czym jest kapitał ludzki w przedsiębiorstwie?
Jaki jest cel utrzymywania profesjonalnego działu personalnego w przedsiębiorstwie?
 
Wychodząc naprzeciw potrzebie zidentyfikowania i opisania kompetencji pracowniczych można stworzyć spójny i funkcjonalny model – model kompetencyjny. W znacznym stopniu ułatwia on proces rekrutacji i pozyskania odpowiednich kandydatów do pracy.
 
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Dowiesz się czym jest model kompetencyjny.
 • Nauczysz się zasad jego konstrukcji i zastosowania.
 • Poznasz procesy wspomagające zarządzanie kompetencjami.
Cele szkolenia:
 • Poznanie modeli kompetencyjnych, jako sposobu rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Nauczenie się budowy modelu kompetencyjnego.
 • Wzmocnienie motywacji do dalszego rozwoju kompetencji.
 • Optymalizacja kosztów rotacji poprzez dotarcie do najlepszego kandydata.
 • Obniżenie kosztów rekrutacji poprzez sprawne utworzenie profilu kandydata.
Tematyka:
 • Definicja i metodologia – czym jest model kompetencyjny i jak go stworzyć.
 • Ocena kompetencji – jak oceniać kompetencje przy użyciu modeli kompetencyjnych.
 • Rozwój kompetencji zawodowych – jak rozwijać kompetencje przy zastosowaniu modeli kompetencyjnych.
 • Projekty wspomagające zarządzanie kompetencjami – co jeszcze możemy zrobić?
 • Zastosowanie modeli kompetencyjnych w rekrutacji – kiedy są najbardziej pomocne?
 
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy
Proszę o więcej informacji

Przeczytaj więcej o kompetencjach pracowników:


Development i co dalej?

Development i co dalej?

W praktyce biznesowej coraz częściej wykorzystuje się Development Centre jako metodę oceny kompetencji pracowników. Cele stawiane temu procesowi są dość różne, łączy je natomiast wspólna idea rozwoju kompetencji zarówno ludzi, jak i organizacji. Stąd pytanie: Co dalej? Czytaj więcej...
 

Jak uczynić szkolenie realną zmianą?

Jak uczynić szkolenie realną zmianą?

Szkolenia miękkie realizuje się, by wprowadzić pewną zmianę w funkcjonowaniu uczestnika, zespołu, a nawet całej organizacji. Oczywiście są wyjątki, ale najczęściej zmiana ta ma polegać na wzroście kompetencji objawiającym się zmianą zachowań u uczestników. Czytaj więcej...

Sterowanie ścieżką kariery pracownika

Sterowanie ścieżką kariery pracownika

Rozwijanie kariery można przyrównać do wieloboju, którego kolejne etapy pokonywane są w różnych dyscyplinach sportowych. Każdy kolejny wyścig odpowiada wówczas etapowi kariery i naszym zadaniom związanym z rolą w danym projekcie. Czytaj więcej...
 

Najnowszy artykuł