Controlling personalny

Policzyć niepoliczalne i zmierzyć to, co niemierzalne, czyli podstawy controllingu personalnego dla praktyków HR

Współczesnym rynkiem rządzą prawa ostrej konkurencji. Takie warunki stawiają firmy przed koniecznością budowania przewagi konkurencyjnej, która pozwoli im wyróżnić się na rynku i osiągnąć planowane dochody.  Wpływa to bezpośrednio na koncepcję funkcji personalnej w organizacjach: zarządzanie zasobami ludzkimi ewoluuje w kierunku zarządzania kapitałem ludzkim.

To właśnie potencjał tkwiący w ludziach (wiedza, umiejętności, zdolności, motywacja, wartości, zdrowie) często decyduje o sukcesie firmy. Coraz częściej pracownicy uznawani są za najważniejszy zasób jakim dysponuje organizacja. Jak zatem zmierzyć siłę tego zasobu? Jak sprawdzić czy nasze działania w zakresie zzl tworzą wartość dla Klienta wewnętrznego i zewnętrznego?

Cel szkolenia:
Nabycie umiejętności wyrażania rezultatów miękkich działań HR za pomocą twardych wskaźników. 


Adresaci programu:

 • HRBP
 • Menedżerowie centrów kompetencyjnych
 • Kierownicy miękkiego HR
Tematyka:
 • Controlling personalny jako „system wczesnego ostrzegania”.
 • Zestaw wskaźników ilościowych i jakościowych mierzących rentowność inwestycji w kapitał ludzki.
 • Projektowanie zakresu pomiaru i dobór wskaźników do celów strategicznych i operacyjnych HR.
 • Informacyjna i predyktywna  rola controllingu personalnego
 • Strategia zzl, struktura organizacyjna i procesy personalne jako podstawa systemu funkcji personalnej.
 • Organizacja funkcji controllingu personalnego w firmie.
 • Rodzaje controllingu personalnego w organizacji i wynikające z tego zadania
 • Benchmark w HR
 • Case study
Czas trwania: 2 dni szkoleniowe
Proszę o więcej informacji

Przeczytaj więcej o wyzwaniach HR:


Co boli HR?

Co boli HR?

Co ze sobą wspólnego mają controlling personalny i potwór z Loch Ness? Wiadomo powszechnie, że podróże kształcą i inspirują … Kończą się wakacje, wracamy do zwykłego rytmu pracy, ale urlopowe wspomnienia ciągle ożywiają naszą wyobraźnię… Czytaj więcej...

6 twardych warunków skutecznego szkolenia miękkiego

6 twardych warunków skutecznego szkolenia miękkiego

Efektywność szkoleń miękkich szacuje się na 20%. Inaczej mówiąc 80 % uczestników szkoleń nic nie zmienia w swoim zachowaniu po ich zakończeniu. Dosłownie NIC. Czytaj więcej...

 

Najnowszy artykuł