Train the Trainers

Train the Trainers Cykl szkoleń dla trenerów

Czy wysokie kompetencje zawodowe wystarczą, by uczyć innych? Jak z doświadczonych pracowników uczynić trenerów wewnętrznych? 
Wiedza merytoryczna to za mało, by stać się trenerem. Dopiero poznanie procesu tworzenia szkoleń i praktyka ich prowadzenia dają niezbędne umiejętności i pewność swoich kompetencji. 

Program cyklu szkoleń opracowano przy założeniu, że trenerzy bardziej potrzebują możliwie prostych i przekonujących metod postępowania w trakcie realizacji procesów rozwojowych niż wyczerpujących teorii. Dlatego, choć proponowany zakres tematyczny jest dość szeroki, w praktyce warsztatowej nacisk zostanie położony na konfrontowanie się uczestników z pytaniami, które odnoszą się do najważniejszych aspektów ich działań trenerskich: diagnozy potrzeb, przygotowywania szkoleń, realizacji i ich ewaluacji. Dzięki temu prezentowana poniżej tematyka szkolenia stanowi tło dla odnajdywania firmowych rozwiązań umożliwiających wprowadzanie realnej zmiany w procesie doskonalenia kompetencji pracowników.

Udział w projekcie umożliwia uczestnikom zbudowanie warsztatu i rozwój poszczególnych kompetencji trenerskich:

 • Wzmocnienie umiejętności przygotowania różnorodnych szkoleń z wykorzystaniem palety metod szkoleniowych: od interaktywnej prezentacji po innowacyjne metody uczenia dorosłych.
 • Zwiększenia pewności siebie w trakcie seminariów i szkoleń.
 • Udoskonalenie procesu planowania przebiegu szkolenia, poznanie prawidłowości uczenia się osób dorosłych i praktyczne wykorzystanie modelu Kolba oraz wiedzy na temat uwagi, pamięci, emocji podczas prowadzenia szkoleń.
 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych (werbalnych i pozawerbalnych) w kontakcie z grupą szkolonych pracowników.
 • Rozwój umiejętności wywierania wpływu na odbiorców – sterowania aktywnością uczestników a szerzej procesem uczenia się.
 • Poznanie nowych metod, technik, ćwiczeń oraz zwiększenie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w pracy z grupą.
 • Identyfikacja własnej ścieżki rozwoju kompetencji trenerskich w trakcie realizowanego projektu.
 • Zwiększenie możliwości operowania głosem, doskonalenie emisji głosu wraz z profilaktyką problemów narządu mowy.
 • Wzmocnienie umiejętności elastycznego działania i rozwiązywania trudnych, nietypowych sytuacji, problemów podczas prowadzenia szkoleń.

Cele cyklu szkoleń:

Zbudowanie warsztatu i rozwój poszczególnych kompetencji trenerskich:

 • Wzmocnienie umiejętności przygotowania różnorodnych szkoleń z wykorzystaniem palety metod szkoleniowych: od interaktywnej prezentacji po innowacyjne metody uczenia dorosłych,
 • Zwiększenia pewności siebie w trakcie seminariów i szkoleń,
 • Udoskonalenie procesu planowania przebiegu szkolenia, poznanie prawidłowości uczenia się osób dorosłych i praktyczne wykorzystanie modelu Kolba oraz wiedzy na temat uwagi, pamięci, emocji podczas prowadzenia szkoleń,
 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych (werbalnych i pozawerbalnych) w kontakcie z grupą szkolonych pracowników,
 • Rozwój umiejętności wywierania wpływu na odbiorców – sterowania aktywnością uczestników a szerzej procesem uczenia się,
 • Poznanie nowych metod, technik, ćwiczeń oraz zwiększenie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w pracy z grupą,
 • Identyfikacja własnej ścieżki rozwoju kompetencji trenerskich w trakcie realizowanego projektu,
 • Zwiększenie możliwości operowania głosem, doskonalenie emisji głosu wraz z profilaktyką problemów narządu mowy,
 • Wzmocnienie umiejętności elastycznego działania i rozwiązywania trudnych, nietypowych sytuacji, problemów podczas prowadzenia szkoleń.


Zaplanowany cykl szkoleniowy obejmuje sześć logicznie i pragmatycznie powiązanych szkoleń:

Moduł I - Warsztat pracy trenera I. Co trzeba wiedzieć o uczeniu się dorosłych, by właściwie przygotowywać, a potem prowadzić szkolenia? 
Moduł II - Warsztat pracy trenera II. Diagnoza i ewaluacja szkoleń.
Moduł III - Warsztat pracy trenera III. Jak przygotować w praktyce konkretne szkolenie? 
Moduł IV - Praktyka prowadzenia szkoleń I. Jak prowadzić skuteczne prezentacje edukacyjne podczas szkoleń?
Moduł V - Praktyka prowadzenia szkoleń II. Jak prowadzić własne szkolenie?
Moduł VI - Głos jak dzwon! Jak wzmocnić swój autorytet jako trenera i zwiększyć siłę wpływu panując nad głosem i stresem ? 

Pomiędzy modułami każdy z uczestników będzie realizował zadania wdrożeniowe/rozwojowe, które przyspieszają proces uczenia się poprzez praktykowanie umiejętności istotnych dla trenera.


Dlaczego uczestnicy polecają to szkolenie?

 

„Jak walczyć ze stresem, jak przygotować prezentację – na pewno tą wiedzę wykorzystam do przygotowania się do szkoleń i do warsztatów i do codziennej pracy.”

„Przydatne, eliminuje dużo problemów, których nie jesteśmy świadomi, a dużo znaczą.”

„Można dużo się o sobie dowiedzieć, poznać plusy i minusy, które doskonale widać po przerowadzonej prezentacji.”

„Polecam szkolenie ze względu na uświadomienia sobie sposobu w jaki się prezentuje treści i w jaki są one odbierane przez odbiorców.”

„Bezstronnie możemy sprawdzić swoje umiejętności, wady i zalety.”

Uczestnicy szkolenia - QUANTUM„Praktyczne podejście do tematu.” (Miachał Badora)

„Pomaga się otworzyć i ośmielić osobom, które jeszcze nie prowadziły szkoleń.”

„Można dużo dowiedzieć się o swoich umiejętnościach i kierunku doskonalenia.”

Uczestnicy szkolenia - Agencja Semahead (interia.pl)Było dynamiczne i ciekawe, ćwiczenia, które rzeczywiście przydadzą się w przyszłej pracy."

Bardzo przydatne dla osób mających kontakt ze szkoleniami, bardzo przystępna forma szkolenia.”

Uczestnicy szkolenia - IMS Health


Proszę o więcej informacji

Przeczytaj więcej o prowadzeniu prezentacji i wystąpieniach publicznych:


Prowadź prezentacje ze swobodą!

Prowadź prezentacje ze swobodą!

Swoboda jest najbardziej pożądanym przez prowadzących prezentacje stanem wewnętrznym. Jest to też najrzadziej doświadczany przez nich stan. Co zrobić, by zyskać większy luz w trakcie wystąpienia? Rad jest wiele, wykorzystaj trzy z nich. Czytaj więcej...

 

Przejrzyście zamiast mgliście

Przejrzyście zamiast mgliście

Większość z nas chce być spostrzegana jako ludzie mądrzy, oczytani, inteligentni, błyskotliwi… To tyle o mnie:) w końcu pisząc ten tekst, także chcę być spostrzegany jako ekspert w temacie prezentacji i wystąpień publicznych. Czytaj więcej...

 

Najnowszy artykuł