Zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie wiekiem w praktyce menedżera

Jacy są pracownicy? Różni. Jednym z istotnych aspektów różnorodności pracowników jest ich wiek. Pokolenie X, Y, Z... Kim są? Czy można ich zrozumieć? Jak nimi zarządzać?

Poprzez różnorodność rozumie się wszystkie aspekty, w których ludzie się różnią i są podobni, zarówno te widoczne, jak i niewidoczne. Różnice te mają istotny wpływ również na to, jak ludzie pracują. Zrozumienie i branie pod uwagę występujących różnic pomaga organizacji uzyskać lepsze efekty w zakresie jakości i wyników pracy. 

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy:

 • Uzyskają wiedzę na temat zróżnicowania czynników motywujących, aspiracji i celów indywidualnych w zależności od wieku pracowników.
 • Rozwiną umiejętność stosowania poszczególnych narzędzi zarządzania wiekiem.
 • Poznają sposoby tworzenia strategii zarządzania wiekiem w organizacji.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z ideą i standardami zarządzania wiekiem.
 • Rozwój umiejętności stosowania poszczególnych narzędzi zarządzania wiekiem.
 • Zdobycie wiedzy na temat połączenia zarządzania wiekiem ze strategią i misją firmy.
 • Wypracowanie rozwiązań, służących wdrożeniu zarządzania wiekiem w firmie.

Tematyka: 

 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania wiekiem.
 • Rekrutacja i selekcja pracowników.
 • Intermentoring, czyli wzajemne korzystanie młodszych i starszych pracowników ze swoich zasobów.
 • Rozwój kariery zawodowej i motywowanie pracowników w odniesieniu do różnic pokoleniowych.
 • Zarządzanie wiekiem a strategia firmy oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.
 • Przygotowanie zarysu strategii zarządzania wiekiem.
 • Mechanizmy wprowadzania zmiany w organizacjach.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Proszę o więcej informacji
Zatrudniam i Zyskuję – wyzwania rekrutujących Managerów

Zatrudniam i Zyskuję – wyzwania rekrutujących Managerów

Niestety, złe decyzje rekrutacyjne są powodem frustracji managerów i zespołów oraz poważnych kosztów ponoszonych przez organizacje. Dlatego managerowie, którzy zdają sobie sprawę ze statystyk dotyczących rekrutacji, szkolą się, by podnieść swoje kompetencje w tym zakresie i uniknąć kosztownych błędów. Czytaj więcej...
 

Sterowanie ścieżką kariery pracownika

Sterowanie ścieżką kariery pracownika

Rozwijanie kariery można przyrównać do wieloboju, którego kolejne etapy pokonywane są w różnych dyscyplinach sportowych. Każdy kolejny wyścig odpowiada wówczas etapowi kariery i naszym zadaniom związanym z rolą w danym projekcie. Czytaj więcej...
 

Najnowszy artykuł