Spraw, by kupili Twoją ideę!

Jak prowadzić prezentacje, by motywować uczestników do pożądanych zachowań?

Spraw by kupili Twoją ideę! Jak prowadzić prezentacje by motywować uczestników do pożądanych zachowań?

Większość prezentacji jest prowadzonych intuicyjnie. Prowadzący umieją co prawda wyświetlać slajdy, ale poza tym prawie cały wysiłek wkładają w to, by mówić wszystko po kolei. W swym zachowaniu posługują się raczej wyczuciem, wspieranym nawykami czy utartymi firmowymi zwyczajami. Czy to wystarczy, by oczarować odbiorców? 

Na czym polega użyteczna prezentacja?

 • Dla odbiorcy jest sposobem na pozyskanie ważnych i unikalnych informacji.
 • Dla prezentujących jest istotnym elementem wpływu na odbiorców i skłonienia ich do pożądanych decyzji – jedynie wtedy czas poświęcony na prezentację nie będzie stracony.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Nauczysz się przygotowywać lepsze prezentacje poprzez efektywne wykorzystanie czasu, jaki może Ci poświęcić klient.
 • Nauczysz się skuteczniej wpływać na swoich odbiorców prowadząc prezentację w sposób angażujący słuchaczy.
 • Nauczysz się zmniejszać swój poziom stresu jednocześnie zyskując pewność siebie poprzez oparcie sposobu prezentacji o swoje mocne strony.
 • Zwiększysz pewność siebie i swobodę w prowadzeniu prezentacji.

Cele szkolenia:

 • Wyćwiczenie przygotowywania prezentacji, które efektywnie wykorzystują czas.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia angażujących prezentacji, które skutecznie wpływają na odbiorców.
 • Zmniejszenie poziomu stresu i zyskanie pewności siebie poprzez oparcie sposobu prezentacji o swoje mocne strony.
 • Osiągnięcie swobody i pewności siebie w wystąpieniach publicznych.

Tematyka:

 • Przygotowanie prezentacji: formułowanie celu, zawartości, formy i planowanie przebiegu.
 • Uniwersalne i specyficzne zasady prowadzenia prezentacji interaktywnych.
 • Narzędzia i środki zwiększające skuteczność przekazu.
 • Prawa psychologii poznawczej (dotyczące uwagi, pamięci, myślenia, podejmowania decyzji).
 • Prawa psychologi społecznej w zastosowaniu do prezentacji (wpływ, komunikowanie, psychologia grupy).
 • Elementy autoprezentacji i budowania wizerunku w czasie prezentacji.
 • Wykorzystanie możliwości głosowych i komunikacji niewerbalnej dla wywierania wpływu.
 • Radzenie sobie z emocjami związanymi z ekspozycją społeczną.
 • Interakcja: zachowanie prezentera a zachowanie odbiorcy.
 • Komunikowanie się podczas prezentacji: język, zwroty, gesty, mimika i inne zachowania komunikacyjne prezentera i ich wpływ na stopień realizacji celu.
 • Doznania odbiorcy prezentacji, wpływ doświadczanych emocji na motywację, ocenę wizerunku, wiarygodność.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Przeczytaj więcej o prowadzeniu prezentacji i wystąpieniach publicznych: