Sprzedaż przez zaufanie

Jak obsługiwać Klientów, by chcieli kupować więcej?

Pracownicy obsługi Klienta, którzy sprawnie przestrzegają standardu obsługi Klienta, to ważny zasób firmy. Ale czy znają wszystkie potrzeby swoich Klientów? Czy potrafią im doradzić i odkryć ich ukryte potrzeby?
Dopiero pracownicy obsługi, którzy potrafią wzbudzić zaufanie swoich Klientów, poznać ich potrzeby i zachęcić do zakupu, to prawdziwy skarb każdej firmy. Jak zamienić zasoby w skarb?

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu pracownicy obsługi Klienta:

 • Dowiedzą się kiedy interakcja obsługowa prowadzi do decyzji zakupowej.
 • Wyćwiczą umiejętności obsługi, która sprzedaje.
 • Nabędą postawę pro-kliencką, która zaowocuje większym zaufaniem Klientów do firmy.

Cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat dynamiki interakcji obsługowej prowadzącej do decyzji zakupowej.
 • Wymiana doświadczeń między bardziej i mniej doświadczonymi doradcami serwisowymi.
 • Rozwój umiejętności komunikowania się w sytuacji sprzedaży.
 • Doskonalenie w symulacjach kompetencji krytycznych dla obsługi, która sprzedaje.
 • Kształtowanie postawy pro-klienckiej u uczestników, by Klient chętnie wracał do Firmy.

Tematyka:

 • Współczesne wymagania Klienta. Co powinien wiedzieć każdy pracownik, by rozumieć oczekiwania i sprzedawać z powodzeniem?
 • Klient w centrum uwagi sprzedającego, nie produkt.
 • Życiowa wartość Klienta (LTV) jako miara wartości Klienta dla Firmy.
 • CEM - Zarządzanie Doznaniami/Doświadczeniem Klienta – o co w tym chodzi?
 • Od planowania doznań Klienta do obsługi. Jak tworzone są doznania Klienta w procesie obsługi w Firmie.
 • Pierwszy kontakt i inicjowanie rozmowy.
 • Wiarygodność i zaufanie – co je buduje? 
 • Analiza potrzeb Klienta. 
 • Słuchanie – jak słuchać, by usłyszeć, co komunikuje Klient?
 • Pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj po to, by podsumować, co się dowiedziałeś. 
 • Wypracowanie banku pytań służących diagnozowaniu potrzeb Klientów Firmy.
 • Prezentacja produktów – przydatne techniki.
 • Argumentacja sprzedażowa – czyli jak przekonywać odwołując się do zdiagnozowanych potrzeb Klienta.
 • Próbne i właściwe zamknięcie sprzedaży.
 • Obsługa, która sprzedaje w praktyce, czyli sprzedaż w realiach Firmy – symulacje obsługi w opracowanych przed szkoleniem sytuacjach -  videotrening. 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Przeczytaj więcej o sprzedaży i negocjacjach: