Menedżer coachem

Szkolenie otwarte

Jak pracować z ludźmi, by wzbudzać ich zaangażowanie? Jak rozmawiać z pracownikami w codziennych sytuacjach? A jak komunikować trudne sprawy i uwagi krytyczne? Jak eliminować zbędne koszty i tracenie czasu?
To wyzwania dla każdego menedżera. W poukładaniu relacji z pracownikami pomagają praktyczne narzędzia rozmów coachingowych. Coaching w ostatnich latach stał się w Polsce bardzo popularny. Można wręcz powiedzieć o modzie na coaching. Trudno znaleźć menedżera, który jeszcze o coachingu nie słyszał. Ale czy wiadomo, jak skutecznie korzystać z tych narzędzi? Mądre ich stosowanie może być pierwszym krokiem ku zmianie stylu zarządzania na coachingowy. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu menedżer:

 • Zrozumie jak jego zachowanie wpływa na emocje i postawy pracowników oraz jak może skutecznie wspierać ich rozwój.
 • Pozna swoje tendencje w roli menedżerskiej.
 • Nauczy się praktycznych sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami w pracy z ludźmi.
 • Będzie mniej zestresowany i obciążony mikrozarządzaniem. 

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie jak zachowanie menedżera wpływa na emocje i postawy pracowników oraz jak może skutecznie wspierać ich rozwój.
 • Poznanie siebie i swoich tendencji w roli menedżerskiej.
 • Poznanie praktycznych sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami w pracy z ludźmi.
 • Poprawa wyników, atmosfery i jakości współpracy zespołowej. 
 • Wzrost innowacyjności pracowników, lepsze wykorzystanie ich mądrości i doświadczenia.
 • Wzmocnienie odpowiedzialności i samodzielności zespołu – zmniejszenie poziomu stresu i obciążenia mikrozarządzaniem – więcej czasu dla menedżera.

Tematyka:

 • Po co menedżerowi coaching?
 • Trudne sytuacje i problemy w pracy menedżera – gdzie jest miejsce na coaching?
 • Style kierowania - ich konsekwencje dla efektywności zespołu – rola coachingu.
 • Cel coachingu - budowanie współodpowiedzialności za jakość pracy (empowerment).
 • Kompetencje menedżera – coacha.
 • Zasady budowania relacji coachingowej.
 • Uzyskiwanie zaufania i wzajemnego rozumienia z pracownikiem.
 • Rozwijanie motywacji i zaangażowania pracowników w proces coachingu.
 • Fundamentalne zasady komunikacji interpersonalnej wykorzystywane w coachingu.
 • Dynamika procesu coachingu.
 • Struktury rozmów coachingowych, m.in.: GROW, COACH, STAGES, Action Plan.
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych – symulacje rozmów coachingowych.
 • Język jako narzędzie wpływu – wyjaśnianie, informowanie, opisywanie, obrona, wyrażanie próśb i oczekiwań. 
 • Budowanie proaktywnej postawy w radzeniu sobie z problemami.
 • Menedżer coach jako przewodnik.
 • Menedżer coach jako motywator.
 • Menedżer coach jako nauczyciel.
 • Menedżer coach jako mentor.
 • Dobre praktyki w stosowaniu coachingu.
 • Planowanie ścieżki dalszego rozwoju umiejętności coachingowych. Podejmowanie zobowiązań wobec siebie.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Szkolenie aktulanie jest realizowane tylko w formie dedykowanej.

Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł