Mistrzowska prezentacja

Większość prezentacji jest prowadzonych intuicyjnie. Prowadzący umieją co prawda wyświetlać slajdy, ale poza tym prawie cały wysiłek wkładają w to, by mówić wszystko po kolei. W swym zachowaniu posługują się raczej wyczuciem, wspieranym nawykami czy utartymi firmowymi zwyczajami. Czy to wystarczy, by oczarować odbiorców? 

Na czym polega użyteczna prezentacja?

Dla odbiorcy jest sposobem na pozyskanie ważnych i unikalnych informacji.
Dla prezentujących jest istotnym elementem wpływu na odbiorców i skłonienia ich do pożądanych decyzji – jedynie wtedy czas poświęcony na prezentację nie będzie stracony.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Nauczysz się przygotowywać lepsze prezentacje poprzez efektywne wykorzystanie czasu, jaki może Ci poświęcić klient.
 • Nauczysz się skuteczniej wpływać na swoich odbiorców, prowadząc prezentację w sposób angażujący słuchaczy.
 • Nauczysz się zmniejszać swój poziom stresu jednocześnie zyskując pewność siebie poprzez oparcie sposobu prezentacji o swoje mocne strony.
 • Zwiększysz pewność siebie i swobodę w prowadzeniu prezentacji.

Cele szkolenia:

 • Wyćwiczenie przygotowywania prezentacji, które efektywnie wykorzystują czas.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia angażujących prezentacji, które skutecznie wpływają na odbiorców.
 • Zmniejszenie poziomu stresu i zyskanie pewności siebie poprzez oparcie sposobu prezentacji o swoje mocne strony.
 • Osiągnięcie swobody i pewności siebie w wystąpieniach publicznych.

Tematyka:

 • Przygotowanie prezentacji: formułowanie celu, zawartości, formy i planowanie przebiegu.
 • Uniwersalne i specyficzne zasady prowadzenia prezentacji interaktywnych.
 • Narzędzia i środki zwiększające skuteczność przekazu.
 • Prawa psychologii poznawczej (dotyczące uwagi, pamięci, myślenia, podejmowania decyzji).
 • Prawa psychologi społecznej w zastosowaniu do prezentacji (wpływ, komunikowanie, psychologia grupy).
 • Elementy autoprezentacji i budowania wizerunku w czasie prezentacji.
 • Wykorzystanie możliwości głosowych i komunikacji niewerbalnej dla wywierania wpływu.
 • Radzenie sobie z emocjami związanymi z ekspozycją społeczną.
 • Interakcja: zachowanie prezentera a zachowanie odbiorcy.
 • Komunikowanie się podczas prezentacji: język, zwroty, gesty, mimika i inne zachowania komunikacyjne prezentera i ich wpływ na stopień realizacji celu.
 • Doznania odbiorcy prezentacji, wpływ doświadczanych emocji na motywację, ocenę wizerunku, wiarygodność.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Szkolenie aktulanie jest realizowane tylko w formie dedykowanej.

 

Jakie są opinie o szkoleniu z prezentacji?

„Dzięki szkoleniu pokonałam bariery przed wystąpieniami publicznymi”
Aneta Cygan, MARG


„​(...) To niepowtarzalna okazja, aby usłyszeć od innych konstruktywną i prawdziwą informację zwrotną na temat tego jak stoimy, mówimy, patrzymy, oddychamy oraz jak widzą, słyszą i reagują na nas nasi odbiorcy. Po drugie, otrzymałam wartościowe i konkretne wskazówki jak powinna wyglądać jasna i czytelna  dla odbiorcy prezentacja w programie power point."
Katarzyna Nawrocka - Samodzielny Specjalista ds. Szkoleń, Departament Szkoleń UNIQA T.U. S.A.


Bardzo polecam szkolenie Mistrzowska prezentacja, ponieważ: Dowiedziałam się jak różnie ludzie rozumieją( interpretują) takie same słowa; Jak bardzo trzeba być precyzyjnym w przekazywaniu informacji; Jak należy konstruować prezentację; Jaki wpływ na przekaz informacji ma mowa naszego ciała. Bardzo ciekawe, precyzyjne szkolenie w dobrej atmosferze – POLECAM
Małgorzata Siuda - Dyrektor Regionu Zachodniego UNIQA T.U. S.A.


„​Nasza opinia o szkoleniu? Teoria znakomicie wsparta praktyką, podaną w sposób jasny, klarowny i z humorem. Świetnie przygotowany merytorycznie prowadzący wspierający się nowymi technologiami przekazu. Zdobyta wiedza pozwalająca się w pełni wykorzystać w pracy. Struktura i gradacja programu szkolenia dopasowana do potrzeb i oczekiwań uczestników. Mała grupa szkoleniowa, a co za tym idzie: szybsza integracja, poczucie bezpieczeństwa, możliwość pracy z każdym uczestnikiem. Z całą odpowiedzialnością polecamy szkolenie: Mistrzowska prezentacja."
Dawid Sinulingga, Kierownik Zespołu Centrum Obsługi Klienta, Zespół Kontroli Jakości PZU Centrum Operacji S.A.


„​Absolutnie prowadzone przez Tomasza Kras szkolenie pt. „Mistrzowska prezentacja” było dla mnie bardzo pomocne. Przede wszystkim było to szkolenie bardzo praktyczne,  z przykładowym rozwiązaniem z mojego „podwórka”, czyli mogłem pracować na własnym przykładzie.   Bardzo pomocne były dla mnie Twoje praktyczne uwagi w stosunku  do prowadzonych przeze mnie prezentacji, przygotowywanych materiałów, slajdów. (...) feed back po szkoleniu pozwolił mi poprawić niektóre elementy prowadzenia i przygotowywania przeze mnie prezentacji i wystąpień. Dobrym rozwiązaniem była mieszana grupa uczestników szkolenia z różnych branż. Pozwoliło to wszystkim na inne spojrzenie na odbiorcę prezentacji, a także konieczność stosowania różnych form przekazu w różnych sytuacjach i dla różnych odbiorców. Podsumowując, jeszcze raz dziękuję za wspólne szkolenie, zdecydowanie było mi pomocne i potrzebne.”
Wojciech Gałczyński - Dyrektor Regionu Centralnego UNIQA TU na Życie S.A.


„​Szkolenie pt.: „Mistrzowska prezentacja” polecam ponieważ otwiera oczy na własne możliwości. Można dzięki niemu spojrzeć na siebie z zewnątrz, poznać swoje mocne i słabe strony w prowadzeniu wystąpień publicznych, a wszystko to odbywa się w przyjaznej i twórczej atmosferze stworzonej przez trenera."
Natasza Grodzicka - Kierownik Zespołu ds. Współpracy Regionalnej i Partnerstwa Lokalnego, Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


„​W opinii uczestników trening był: „(…) przydatny w pracy z klientem, pozwalający dobrze poznać mocne i słabe strony, bezstronnie sprawdzić swoje umiejętności, uczący tego jak przygotować prezentacje, jak skupiać się na najważniejszym, pomagający zrozumieć i opanować charakter prezentacji, eliminujący dużo problemów, których nie jesteśmy świadomi, a dużo znaczą dla rezultatów prowadzonych prezentacji” (...). Nabyta wiedza i rozwijane umiejętności maję swoje pozytywne przełożenie na wyniki pracy uczestników szkolenia. Ponieważ szkolenie spełniło nasze oczekiwania miało kontynuację dla następnej grupy.Polecamy ProOptima Sp. z o.o. jako firmę realizującą profesjonalne i skuteczne szkolenia.
Magdalena Jarczak - HRM Quantum Software S.A.

Czy te rekomendacje przemawiają za zgłoszeniem się na najbliższy termin? 

Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł