Trener - Tomasz Kalawa

Tomasz Kalawa

Wykształcenie:

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz American School of Law przy Catholic University of America. Posiada certyfikat Trenera Biznesu (Szkoła Trenerów Biznesu House of Skills).

Specjalizacja:

Trener, konsultant zarządzania, executive coach i wieloletni praktyk biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach grupowych i indywidualnych doskonalących kom­petencje menedżerów różnych szczebli. Doradca zarządów. Wielki pasjonat pracy jako shadow coach. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz American School of Law przy Catholic University of America. Certyfikowany trener biznesu i coach (ICC).

Doświadczenie:

Przez blisko siedem lat zdobywał doświadczenie prawnicze pracując z menedże­rami i zarządami wielu krajowych oraz międzynarodowych firm. Jako doradca prawny brał udział w wielu projektach, takich jak wprowadzanie spółek na gieł­dę papierów wartościowych, projekty przekształceń własnościowych, restruk­turyzacje, venture capital etc. Praktyk biznesu, aktywny jako partner w innych przedsięwzięciach biznesowych, m.in.: ProOptima, Competence Solutions.
 
Od lat koncentruje się nad zagadnieniami związanymi z budowaniem przywództwa w odwołaniu się do elementarnych wartości. Przygotowuje procesy rozwojowe mające na celu budowanie świadomej i dojrzałej biznesowo kadry menedżerskiej oraz wdrożenie nowych menedżerów do organizacji. Jego zainte­resowania zawodowe krążą wokół praktycznego wykorzystywania psychologii w różnego typu firmach, które mogą być poparte „twardymi” danymi bizneso­wymi. Ceni sobie to, że przekazywana wiedza i umiejętności mogą być poparte dla klientów konkretnymi „liczbami”. Od wielu lat zaangażowany w projekty suk­cesji przywództwa w biznesie, w tym w obszarze firm rodzinnych. Pracując na co dzień z liderami, skutecznie łączy pragmatykę biznesową z wrażliwością społeczną.

Szkolenia:

Leadership - Jak być liderem?

Przywództwo skoncentrowane na rezultatach.

Menedżer jako mistrz dialogu

Jak rozwiązywać problemy zarządzania poprzez rozmowę?

Mistrzowska prezentacja 1.0

Jak przygotować i prowadzić angażujące prezentacje?

Nowo awansowany menedżer

Jak stanąć na mocnym gruncie po awansie?

Informacja zwrotna - Feedback

Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała. Jak udzielać informacji zwrotnej po…

Nowa jakość komunikacji

Szkolenie podstawowe

Błyskotliwa prezentacja

Jak w krótkim czasie sprzedać swoje idee odbiorcom?

Mistrzowska prezentacja 2.0

Szkolenie zaawansowane

Porywające Opowieści - Storytelling

Jak osiągać cele wystąpienia dzięki storytellingowi?

Spraw by kupili Twoją ideę!

Jak prowadzić prezentacje by motywować uczestników do pożądanych zachowań?

Storytelling w arsenale handlowca

Czy już wciągnąłeś Klienta w swoją opowieść?

Zaawansowana komunikacja

Jak osiągnąć przełom w kontaktach dzięki rozmowie?

Customer Journey Map (CJM)

Zarządzaj doświadczeniem swego klienta!

Buduj Customer Journey Map - szkolenie otwarte

Zarządzaj doświadczeniem swego klienta dzięki mapowaniu jego podróży

Zbuduj swoją odwagę i poznaj siebie na nowo

Warsztat budowania przywództwa w górach

Więcej szkoleń
Najnowszy artykuł