Trener - Jakub Sosin

Jakub Sosin

Wykształcenie:

Członek założyciel i sekretarz komisji rewizyjnej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konsultant Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Specjalizacja:

Menedżer, trener, nauczyciel akademicki. Specjalista w zakresie przedsiębiorczości, organizacyjno-prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania firmy oraz negocjacji i komunikacji interpersonalnej.

Doświadczenie:

Dla Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie realizuje zajęcia w zakresie zarządzania, marketingu, negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc własną działalność gospodarczą, pracując na różnych stanowiskach w polskich i zagranicznych firmach handlowych oraz jako akredytowany przez IMC Consulting i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości doradca biznesowy i trener, w projektach z zakresu przedsiębiorczości, realizowanych w ramach programu PHARE Rozwój Zasobów Ludzkich oraz programów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Współautor zrealizowanych w Małopolsce przez Myślenicką Agencję Rozwoju Gospodarczego, dofinansowanych z EFS w ramach ZPORR, projektów w zakresie wsparcia przedsiębiorczości: „Na swoim” oraz „Zostań swoim własnym szefem”, w których pełnił funkcję trenera, doradcy i asystenta koordynatora projektu.

Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej m.in. w takich firmach, jak: Herbalife Polska, OFE Dom, OVB Allfinanz. Podsumowaniem kompetencji w tym zakresie było ukończenie cyklu szkoleń z obszaru negocjacji, prowadzonych przez jednego z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce – prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego. Autor artykułów i referatów konferencyjnych z zakresu przedsiębiorczości, publikowanych i przedstawianych w wydawnictwach i na konferencjach Polskiej Akademii Nauk i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Szkolenia:

Negocjacje z wizją długotrwałych relacji

Jak negocjować z Klientem, gdy zależy nam na jego lojalności?

Skuteczna rozmowa sprzedażowa

Jak poznać czego pragnie klient i pozyskać jego zaufanie?

Najnowszy artykuł