Trener - Katarzyna Lubas

Katarzyna Lubas

Wykształcenie:

Z wykształcenia psycholog (absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), trener (roczna szkoła trenerów BAZA pod okiem superwizora PTP) i ewaluator (ewaluacja projektów zaawansowanymi metodami statystycznymi).

Specjalizacja:

Specjalizuje się w praktycznym zarządzaniu portfelem projektów, ucząc tego, co wdraża w praktyce. Przyjmuje zasadę „po pierwsze praktyk – czasem trener”.

Doświadczenie:

Od 2010 roku Dyrektor Działu Projektowego, a następnie Działu Projektów i Rozwoju w Stowarzyszeniu WIOSNA. Zarządza  wielomilionowym portfelem projektów  (finansowanych w ramach programów  takich, jak: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Szwajcarski Grant Blokowy, Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji, granty korporacyjne obejmujące swoim wpływem tysiące uczestników), nadzorując pracę stałego zespołu oraz wielu dodatkowych współpracowników.  Korzysta z wielu zaawansowanych rozwiązań biznesowych w zakresie zarzadzania projektami, dopasowując je do praktyki danej organizacji i jej potrzeb. Na co dzień szczególnie angażuje się w kreowanie strategii rozwoju biura projektów i wspieranie rozwoju podległych menadżerów projektów do ich pełnej samodzielności. Swoje metody pracy opiera m.in. na BSC i MBO. W zarządzaniu szczególnie inspiruje ją idea personalizmu i pełnej partycypacji. Wcześniej pełniła funkcję kierownika wdrażanych projektów (m.in. 2.1.1 PO KL w  PMDG Sp. z o.o./Grupa PSB S.A. i Politechniki Krakowskiej/QUALITAS oraz prowadziła punkt konsultacyjny Krajowego Systemu Usług dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako akredytowany konsultant Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości oraz brała udział w przygotowaniu projektów pilotażowych dla technostarterów w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. W 2008 r. pełniła również funkcję Inspektora w Zespole Rozwoju Regionalnych Kadr Gospodarki, była członkiem komisji oceny projektów WUP Kraków.

Prowadziła szkolenia  m.in. dla TUV Rheinlang (TUV Akademia Polska Sp. z o.o.), CTT Politechniki Krakowskiej, USKI Sp. z o.o., MODR. Od 7 lat prowadzi działalność szkoleniową, a od kilku miesięcy jest współwłaścicielem firmy K&T Business Solutions s.c.

Szkolenia:

Zarządzanie projektami

Jak zwiększyć efektywność funkcjonowania Firmy poprzez usprawnienie zarządzania…

Najnowszy artykuł