Trener - Katarzyna Liber

Katarzyna Liber

Wykształcenie:

Doktor Nauk Humanistycznych. Swoją pracę doktorską i związane z nią badania poświęciła roli komunikacji niewerbalnej oraz problematyce wiarygodności i kłamstwa. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Swoją wiedzę i doświadczenie  poszerza aktualniena studiach magisterskich na kierunku psychologia.

Specjalizacja:

Trener, językoznawca. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: komunikacji interpersonalnej, wiarygodności i technik perswazji, demaskowaniu kłamstwa, wystąpień publicznych i autoprezentacji oraz efektywnego wykorzystania komunikacji niewerbalnej.

Doświadczenie:

Jej zainteresowania naukowe i badawcze, które wykorzystuje także w prowadzonych przez siebie szkoleniach, skupiają się przede wszystkim na psycho- i neurolingwistyce, językoznawstwie kognitywnym oraz glottodydaktyce. Jest autorką artykułów naukowych oraz książek poświęconych efektywnej komunikacji, komunikacji międzykulturowej, roli komunikacji niewerbalnej, wiarygodności i zachowaniom towarzyszącym kłamstwu. Od wielu lat z powodzeniem realizuje się i poszerza swoje doświadczenie z zakresu komunikacji jako trener, lektor i tłumacz. Jest także współautorką programu nauczania dla Studiów Uzupełniających Magisterskich oraz programu nauczania języka w IFS UJ, jak również autorką licznych programów weryfikacji kompetencji językowych i audytu językowego dla klientów korporacyjnych.

Szkolenia:

Warsztat autoprezentacji

Pewność siebie jako klucz do budowania spójnego wizerunku

Zdemaskuj kłamcę!

Jak podejmować dobre decyzje odkrywając fałsz w komunikacji?

Prezentacja handlowa

Jak poruszyć serce i portfel Klienta podczas krótkiej prezentacji handlowej?

Zaawansowana komunikacja

Jak osiągnąć przełom w kontaktach dzięki rozmowie?

Więcej szkoleń
Najnowszy artykuł