Trener - Jacek Krupa

Jacek Krupa

Wykształcenie:

Doktorant nauk ekonomicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Wydział Zarządzania. Absolwent studiów magisterskich na AGH w Krakowie - Wydział Zarządzania, specjalizacja Zarządzanie Finansami. Ukończył trzy kierunki studiów podyplomowych: zarządzanie oświatą, organizacja i zarządzanie, przedsiębiorczość dla nauczycieli oraz 2 letnie studium przygotowania pedagogicznego dające uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. Akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako konsultant Krajowego Systemu Usług, do świadczenia usług informacyjnych i doradczych o charakterze ogólnym. Uczestnik wielu szkoleń i kursów w tym m.in.: „Akademia Trenera Biznesu – Poziom Zaawansowany” - MARR S.A., „Profesjonalny Trener Zarządzania – narzędzia pracy trenera” Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, „Zarządzanie Finansami – Akademia Menadżera” – Centrum Szkolenia Biznesu, „Ekspert ds. innowacji" - MARR S.A.

Specjalizacja:

Doradca biznesowy, trener, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach dla przedsiębiorców z zakresu prowadzenia firmy i rachunkowości.

Doświadczenie:

W latach 2008-2010 pracował w biurze rachunkowym na stanowisku księgowego oraz prowadził zajęcia z przedmiotów ekonomicznych w Policealnym Studium Ekonomicznym oraz Liceum Ogólnokształcącym.

Od 2010 roku zajmuję się projektami unijnymi jako doradca biznesowy, trener, ekspert oceniający wnioski i biznes plany. Brał udział w 11 projektach (m.in. POKL „Progress”, „Idziemy na swoje”, „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II”, „Twój Biznes Twoja Przyszłość”, „Własna Firma”, „Mały biznes”, „Czas na własną firmę” „Mała Przedsiębiorczość”). Konsultant w projektach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pt. „Finansowanie zwrotne” oraz „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.
 
Obecnie pracuje w Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (MARG Sp. z o.o.). Dodatkowo współpracuje z różnymi firmami i instytucjami otoczenia biznesu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (FRDL MISTIA),
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.),Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (CTT PK), Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (ZDZ Katowice).

W sumie przeprowadził ponad 450 godzin szkoleń według własnego programu autorskiego w ramach projektów POKL, kursów „Mała Przedsiębiorczość” organizowanym na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach oraz z zakresu „Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa” w ramach projektów PARP. Jako doradca biznesowy przeprowadził łącznie ponad 2 700 godz. doradztwa biznesowego.

Od 2013 roku prowadzi zajęcia w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, z przedmiotów tj. Analiza Ekonomiczna, Rachunkowość zarządcza, Doradztwo Ubezpieczeniowe, Controlling, Finanse Przedsiębiorstw, Sprawozdawczość finansowa. Koordynator projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - CSR” realizowanego poprzez Koło Naukowe FIFO, którego jest opiekunem.

Szkolenia:

Brak rekordów

Najnowszy artykuł