Trener - Katarzyna Zawodny

Katarzyna Zawodny

Wykształcenie:

Z wykształcenia psycholog z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Ponadto, absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera.
Ukończyła roczny program trenerski bazujący na treningu grupowym BAZA RPP Integracja oraz kurs w Matrik, a także różnorodne szkolenia z obszaru psychodydaktyki. Odbyła certyfikowany przez ICF program  szkoleniowy dotyczący coachingu w Erickson College, zakończony uzyskaniem certyfikatu Professional Coach.

Specjalizacja:

Prowadzi głównie szkolenia menedżerskie: zarządzanie przez cele, zarządzanie sytuacyjne, motywowanie, przywództwo, zarządzanie zmianą, umiejętności kierownicze, ocena, coachingowy styl zarządzania, rekrutacja dla menedżerów oraz w obszarze efektywności osobistej.

Doświadczenie:

Pełniła funkcję konsultanta ds. rekrutacji dla klienta korporacyjnego. Doświadczenie trenerskie zdobywa od 2004 roku. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń menedżerskich. Pracowała jako trener w biznesie, oświacie, a także przy projektach trzeciego sektora (NGO).

Główni klienci: Jeronimo Martins, Cap Gemini, EDF, Bank PKO BP, PZU SA, Credit Agricole (Lukas Bank), Mann, Philip Morris, Tesco, TP SA, Olympus, Mann, Targi Kielce, UBS, Goodyear, Galderma, Targi Kielce, MTU, Amplico Life Service Point, Eldorado, BSH, Zakład Energetyczny Częstochowa  (związki zawodowe), Adidas, Bricoman, AIESEC.

Szkolenia:

Menedżer coachem

Szkolenie otwarte

Nowo awansowany menedżer

Jak stanąć na mocnym gruncie po awansie?

Menedżer jako mistrz dialogu

Jak rozwiązywać problemy zarządzania poprzez rozmowę?

Informacja zwrotna - Feedback

Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała. Jak udzielać informacji zwrotnej po…

Menedżer jako rekruter

Pytam, Poznaję, Przewiduję, Zyskuję – warsztaty prowadzenia rozmów rekrutacyjnyc…

Skuteczne delegowanie zadań

Od polecenia do egzekwowania – jak zwiększyć skuteczność w realizacji zadań prze…

Bądź kreatywny, przełam schemat

Warsztat technik kreatywnych i kształtowania postawy twórczej w zespole

Radzenie sobie ze stresem

Przejmij kontrolę nad swoim myśleniem i zachowaniem z pomocą Racjonalnej Terapii…

Trening asertywności

Zdecydowanie, ale z szacunkiem.

Więcej szkoleń
Najnowszy artykuł