Trener - Dagmara  Kanik-Kłoczko

Dagmara Kanik-Kłoczko

Wykształcenie:

Psychologia - specjalizacja: psychologia zarządzania i innowacji (Uniwersytet Jagielloński). Posiada Certyfikat ukończenia „The Art & Science of Coaching” – Erikson Coaching International (w procesie certyfikacji ICF); Certyfikat ukończenia „Innovative use of coaching in supporting work – life balance”, Gesco Consorzio di Cooperative Sociali  i Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLINEU; Dyplom ukończenia szkoły trenerskiej – „Praktyczne umiejętności pracy metodą treningu grupowego - program BAZA” (245 godz.) prowadzony przez superwizora PTP.

Specjalizacja:

Psycholog, trener i coach. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu programów z obszaru zarządzania, innowacji oraz wykorzystania narzędzi coachingowych do kierowania zespołem.

Doświadczenie:

Posiada 12 letnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji programów rozwojowych z zakresu: kompetencji menedżerskich, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, komunikacji, wykorzystania narzędzi coachingowych w zarządzaniu zespołem, współpracy w zespole i rozwoju osobistego.
Specjalizuje się w pracy szkoleniowej łączącej elementy treningu umiejętności i pracy na postawach, prowadzi warsztaty diagnostyczne i interwencyjne oraz  projekty coachingowe, a także doradcze.
Posiada doświadczenie w pracy z kadrą zarządzająca sektora pozarządowego, administracji samorządowej i biznesu.
Prowadzi superwizje i konsultacje dla trenerów i coachów, nadzór merytoryczny nad pracami szkoleniowymi w projektach europejskich (m.in.: dla  Stowarzyszenia RPP Integracja w Krakowie, Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLINEU).
Prowadziła wykłady i projekty szkoleniowe m.in.: z zakresu psychologii zarządzania, pracy z grupami i public relations, dla studentów uczelni wyższych (m.in Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im Tischnera w Krakowie, Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Uniwersytetu Śląskiego, Collegium Civitas, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego).
Współautorka „Podręcznika coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego” opracowanego
 i punblikowanego w ramach projektu EFS realizowanego przez PLinEU

Projekty szkoleniowe i konsultingowe prowadzone m.in. dla:
Polkomtel S.A., Żywiec Zdrój S.A., Ericpol Telecom, Scanmed S.A. Kraków, IMPEL S.A., LUQAM Quality Service Group, Saint Gobain Glass Polska, Black Red White, Prografix Sp. z o.o., Statoil, Wojas Trade, Moto Profil, PGMB Warszawa, Laboratoires Expanscience (Mustela), Gothaer, Instytut Austriacki w Warszawie i Krakowie, Urząd Miasta w Katowicach, Stowarzyszenie Wiosna, Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU itp).

Szkolenia:

Nowa jakość komunikacji

Szkolenie podstawowe

Teambuilding - Ku synergii zespołu

Czy grupa ludzi, która nie ufa sobie może osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty?

Najnowszy artykuł