Trener - Anna Maderak

Anna Maderak

Wykształcenie:

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Specjalizacja:

Psycholog, coach i superwizor coachingu, psychoterapeutka. Specjalizuje się w superwizji dla coachów oraz w szkoleniach z zastosowania Solution-Focused Approach w coachingu i w zarządzaniu.

Doświadczenie:

Od 10 lat prowadzi coaching, szkolenia (w języku polskim i angielskim) i psychoterapię. Realizowała programy szkoleniowe typu train-the-trainers w międzynarodowych grupach m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji, na Słowacji.
Jako certyfikowany trener Solution-Focused Approach i Video Interaction Guidance ma na koncie ponad 1000 godzin szkoleń z tych metod, poprowadzonych dla grup odbiorców z różnych kontekstów organizacyjnych (biznesu, organizacji pozarządowych, pomocy społecznej, edukacji, służby zdrowia).
Od 5 lat towarzyszy w rozwoju coachom jako wykładowca i superwizor Szkoły Profesjonalnego Coachingu w Krakowie.
Mając wiedzę i 10-letnie doświadczenie w psychoterapii (ukończyła szkolenia w ujęciu psychodynamicznym, systemowym, narracyjnym oraz skoncentrowanym na rozwiązaniach), przygląda się relacjom międzyludzkim z różnych perspektyw, a uczestnicy jej szkoleń i superwizji cenią sobie to jako inspirujące do tworzenia nowych rozwiązań, zwłaszcza w trudnych relacjach.

Portfolio obejmuje:

  • ponad 8000 godzin indywidualnych procesów coachingowych oraz psychoterapeutycznych,
  • projekty szkoleniowe m.in. dla IBM Polska Sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A., IMPEL S.A., Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera, Stowarzyszenia WIOSNA, Fundacji na Rzecz Wspierania Doradztwa Podatkowego, Maltańskiego Centrum Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom, Proregio Consulting, Fundacji na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych PLUS, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Katowice, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Kraków, Poradnii Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie, Poradnii Psychologiczno-Pedagogiczna Dolny Kubin (Słowacja) i in.

Szkolenia:

Train the Trainers

Train the Trainers Cykl szkoleń dla trenerów

Najnowszy artykuł