Trener - Katarzyna Romanowicz

Katarzyna Romanowicz

Wykształcenie:

Trenerka, facylitatorka, coach. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Psychologia - specjalizacja Innowacje i Zarządzanie) oraz Studiów Podyplomowych „Metody badań marketingowych” na Uniwersytecie Jagiellońskimi, „CSR. Strategia Odpowiedzialnego Biznesu” na ALK. Absolwentka szkoły trenerów SKiTZ „Matrik”, oraz „Rozviyak. Szkoła Trenerów Organizacji” dla zaawansowanych trenerów. Ukończyła szkołę coachów „The Art And Science of Coaching” oraz kurs coachingu zespołowego Erickson College. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania wydany przez Edexcel i SKiTZ „MATRIK”.

Specjalizacja:

Trenerka, facylitatorka, coach. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z prezentacji i wystąpień publicznych, kompetencji międzykulturowych oraz doskonalenia umiejętności menedżerskich, a także facylitacji i coachingu.

Doświadczenie:

Prowadzeniem szkoleń i warsztatów zajmuje się od 2004 roku. W pracy szkoleniowej elastycznie wykorzystuje metody poznane zarówno podczas wielu lat kształcenia się w zawodzie, jak i w trakcie zdobywania bogatego doświadczenia - na rozmaitych salach szkoleniowych przepracowała około 6000 godzin, a jej wcześniejsza 5-letnia kariera obejmowała pracę w obsłudze klienta, sprzedaży (BP Polska) i badaniach rynku (Nowy Styl). Często prowadzi także warsztaty facylitacyjne, czyli takie, gdzie poprzez zastosowanie odpowiednich technik wspiera grupę w osiągnięciu w trakcie spotkania założonych celów.

Była kierownikiem merytorycznym projektów szkoleniowych dla pracowników JST oraz dla branży turystycznej (PM Doradztwo Gospodarcze). Prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi” na WSB - National Louis University w Nowym Sączu.

Od 2008 roku zajmuje się coachingiem. Jest certyfikowanym coachem ICF (International Coach Federation) na poziomie PCC. Jej doświadczenia coachingowe obejmują przede wszystkim pracę z menedżerami różnych stopni. Do tej pory przeprowadziła ok. 1100 godzin coachingu.

Biegle włada językiem angielskim (mieszkała przez 2 lata w Kanadzie) i wykorzystuje ten język do prowadzenia coachingu i szkoleń dla obcokrajowców. Doświadczenie to pomaga jej także w coraz częstszej pracy z zespołami wielokulturowymi

W pracy z ludźmi interesuje ją tematyka wartości, a także stosowanie technik kreatywnych do osiągania celów. Jej motto to „bawiąc – uczyć” – dba o elementy humoru i bezpieczną atmosferę na szkoleniach, warsztatach i sesjach coachingowych. Jednocześnie jest dobrą obserwatorką i udziela rzetelnego feedbacku.

Główni Klienci (prezentacje/wystąpienia publiczne): Transporeon, Akamai, Comarch, Cisco, Bahlsen; doskonalenie umiejętności menedżerskich: Van Graaf, Bridgestone, Transporeon, Euroscript, Arcelor Mittal, Abile; kompetencja międzykulturowa: Aperam, TRW, 3M, Bridgestone, Delphi, Infosys, Electrolux; facylitacja: Amrest, Zelmer, Ista; coaching: Alma, Profill, Bahlsen

Szkolenia prowadzi w języku polskim i angielskim.

Szkolenia:

Informacja zwrotna - Feedback

Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała. Jak udzielać informacji zwrotnej po…

Leadership - Jak być liderem?

Przywództwo skoncentrowane na rezultatach.

Motywowanie pozapłacowe

Jak motywować pozafinansowo, by nie demotywować?

Skuteczne delegowanie zadań

Od polecenia do egzekwowania – jak zwiększyć skuteczność w realizacji zadań prze…

Train the Trainers

Train the Trainers Cykl szkoleń dla trenerów

Mistrzowska prezentacja 2.0

Szkolenie zaawansowane

Więcej szkoleń
Najnowszy artykuł