Trener - Joanna Kozioł

Joanna Kozioł

Wykształcenie:

Psycholog, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ oraz  studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkim w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Specjalizacja:

Konsultantka i koordynatorka badań NPS

Doświadczenie:

Konsultantka, trenerka i KeyAccount Manager w ProOptima Sp. z o.o. W latach 2008 - 2013 w zarządzie Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej Meritum, następnie w komisji rewizyjnej. Kierowała Wydawnictwem AudioBiznes. Interesuje się szeroko rozumianą kulturą: na gruncie badawczym - psychologią kulturową, zawodowym – różnicami kulturowymi w biznesie, prywatnym - podróżami i poznawaniem innych kultur.

W ProOptima koordynuje badania NPS. Do tej pory realizowała projekty szkoleniowe z zakresu doskonalenia umiejętności myślenia analitycznego, prezentacji, obsługi klienta, doskonalenia kompetencji międzykulturowych, kreatywnego myślenia, zarządzania czasem, treningu pamięci.

Klienci: NBP, Fiat Auto Poland, Bricoman, Sente, Sales Manago, ITA Tools, Łysoń, Grupa Inwest, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o., Forum Informatyków Samorządowych przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, Uniwersytet Ekonomiczny, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Naukowe Koło Fizyków UJ oraz Naukowe Koło Studentów Astronomii UJ, Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Szkolenia:

Profesjonalna obsługa Klienta - szkolenie

Jak zapewniać profesjonalną obsługę w trakcie komunikacji z Klientem?

Zarządzanie sobą w czasie

Bądź produktywny, dzięki Narzędziom Efektywności

Teambuilding - Ku synergii zespołu

Czy grupa ludzi, która nie ufa sobie może osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty?

Od „trudnego” do wiernego Klienta - szkolenie

Jak obsługiwać trudnych klientów, by zdobyć ich lojalność?

Inteligencja emocjonalna

Jak zarządzać emocjami u siebie i innych?

Wyróżniająca obsługa Klienta

Szkolenie zaawansowane

Więcej szkoleń
Najnowszy artykuł