Trener - Dorota Strzelec

Dorota Strzelec

Wykształcenie:

Ukończyła zarządzanie kadrami, studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności Doradztwo Zawodowe, studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz szkolenie z Coachingu Kryzysowego akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne.

Specjalizacja:

Psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, trener biznesu i doświadczony menedżer. 

Doświadczenie:

Posiada 20-letnie doświadczenie w branży doradczej – była konsultantem w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz konsultantem i dyrektorem jednej z najstarszych agencji doradztwa personalnego w Warszawie. Prowadziła projekty rekrutacyjne oraz programy outplacement dla specjalistów i kadry kierowniczej, doradzała międzynarodowym firmom w zakresie doskonalenia procedur zarządzania i dostosowania polityki personalnej do wymogów polskiego prawa, zarządzania zmianą i komunikowania zmian w procesach restrukturyzacji i zwolnień grupowych. Była koordynatorem jednego z pierwszych badań nt. polskiego Pokolenia Y i jego aspiracji zawodowych.

W ostatnich latach była zaangażowana w realizację projektów dotyczących kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu - opracowywała kompleksowe procedury antymobbingowe, prowadziła szkolenia dla pracowników i menedżerów w zakresie zarządzania konfliktami oraz rozpoznawania przejawów dyskryminacji i mobbingu, wielokrotnie była członkiem komisji prowadzącej u pracodawców postępowania wyjaśniające w przypadku złożenia skargi pracownika na dyskryminację lub mobbing. Prowadzi również specjalistyczne szkolenia i konsultacje dla wewnętrznych komisji antymobbingowych w zakresie zasad ich działania, wstępnej analizy zgłoszeń oraz mediacji.

Jest prelegentem wielu seminariów i konferencji oraz autorką publikacji w prasie branżowej i portalach internetowych.

Szkolenia prowadzi w języku polskim i angielskim.
Współpracowała głównie z międzynarodowymi firmami mającymi swoje spółki w Polsce, prowadziła szkolenia, warsztaty i konsultacje dla kadry kierowniczej najwyższego i średniego szczebla.

Szkolenia:

Nowo awansowany menedżer

Jak stanąć na mocnym gruncie po awansie?

Menedżer jako rekruter

Pytam, Poznaję, Przewiduję, Zyskuję – warsztaty prowadzenia rozmów rekrutacyjnyc…

Trening asertywności

Zdecydowanie, ale z szacunkiem.

AntyMOBBING - jak zapobiegać mobbingowi w miejscu pracy?

Rozpoznawanie, przeciwdziałanie i radzenie sobie ze skutkami mobbingu.

Ekspert rekrutacji

Warsztat dla osób odpowiedzialnych za rekrutacje

Menedżer jako mistrz dialogu

Jak rozwiązywać problemy zarządzania poprzez rozmowę?

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Budowanie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych

Modele kompetencyjne

Szkolenie dla osób rozwijających kompetencje w rekrutacji

Nowa jakość komunikacji

Szkolenie podstawowe

Zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie wiekiem w praktyce menedżera

Zarządzanie talentami

Rozpoznawanie i rozwój talentów w zespole i organizacji

Kluczowe rozmowy w praktyce menedżera

- scenariusze, przydatne techniki, regulacje prawne

Zapobieganie mobbingowi - aspekty prawne

Warsztaty dla komisji antymobbingowych i specjalistów HR

Zarządzanie konfliktami pracowniczymi

- strategiczna kompetencja współczesnego menedżera

Więcej szkoleń
Najnowszy artykuł