Trener - Justyna Przybysz

Justyna Przybysz

Wykształcenie:

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Zarządzanie i Marketing (1998)
 • Szkoła Trenerów Biznesu, Grupa Trop i Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1999)
 • Akademia Leona Koźmińskiego, Zarządzanie Kompetencjami Pracowników (2009)
 • Bigram, Akademia Asesora (2010)
 • International Coaching Community, Coaching Holistyczny (2011)
 • Polski Instytut NLP, Praktyk NLP (2011)
 • MB Communication, Mentorcoaching (2012)
 • Extended Disc Polska, Certyfikowany Konsultant i Trener (2013)
 • Akademia Leona Koźmińskiego, Zarządzanie Ludźmi w Firmie (2015)
 • Pracownia Coachingu Novo, Studium Coachingu Grupowego i Zespołowego (2015)
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Racjonalna Terapia Zachowań I i II (2015)
 • Go Work, Certyfikowany Doradca Zawodowy (2015)
 • Akademia Webinaru, Trener Online (2016)

 

Specjalizacja:

Konsultant HR wykorzystujący w swojej pracy doświadczenie menedżerskie, trenerskie i coachingowe (coaching indywidualny, grupowy, zespołowy), doradca zawodowy, asesor.

Doświadczenie:

Posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi zdobyte w międzynarodowych firmach, głównie z branży finansowej oraz 13-letnie doświadczenie menadżerskie.

Pracowała jako konsultant w firmach szkoleniowo-doradczych oraz trener sprzedaży i umiejętności miękkich. Zarządzała obszarem rozwoju kompetencji pracowniczych w największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach z obszaru usług.

Jest ekspertem w dziedzinie rozwoju kompetencji biznesowych – wsparcie w obszarach zarządzanie i budowanie efektywnych zespołów, przywództwo, transformacja organizacyjna, budowanie zaangażowania pracowników. Posiada szerokie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów HR (strategiczny rozwój kompetencji, talenty, controlling personalny, trenerzy wewnętrzni, coaching wewnętrzny, ocena okresowa, ocena 360 stopni, rekrutacja, HR Biznes Partnering).

Jako trener biznesu realizuje głównie warsztaty i szkolenia dla wyższej kadry menedżerskiej oraz zespołów. Jako coach specjalizuje się w procesach wsparcia rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kariery.

Projekty i Klienci:
 • Warsztaty i szkolenia (rozwój umiejętności menedżerskich i pracowniczych, przywództwo, komunikacja i współpraca, budowanie zespołów w oparciu o metodologię Extended Disc)  Poczta Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego, NMF Polska, Hertz Polska
 • Wdrożenie Projektu Przywództwo i systemu wsparcia rozwoju kompetencji menedżerskich i eksperckich  i sprzedażowych, Poczta Polska
 • Coaching z klientem indywidualnym
 • Warsztaty z zakresu coachingu kariery i projektowania karier, Career Design
 • Wdrożenie Standardu Obsługi Klienta z elementami coachingu narzędziowego, Totalizator Sportowy
 • Development Centre i Program Rozwoju dla pracowników o wysokim potencjale, Totalizator Sportowy
 • Wdrożenie systemu wsparcia rozwoju kluczowych kompetencji, Xelion
 • Rekrutacja i rozwój pracowników banku, Sygma Bank Polska
 • Lokalizacja szkoleń na licencji Franklin Covey, Door Poland
 • Stworzenie systemu szkoleń i zespołu trenerów sprzedaży, Gerling Polska

Szkolenia:

Controlling personalny

Policzyć niepoliczalne i zmierzyć to, co niemierzalne, czyli podstawy controllin…

Najnowszy artykuł